>> Doradca zawodowy <<
TESTY
Uczniu/Uczennico!

SPRAWDŹ SIEBIE! Skorzystaj też z rozmowy z Doradcą!

Nauczycielu/Wychowawco!

Wykorzystaj testy na godzinach z Wychowawcą - czas poświęcony na tego typu ćwiczenia to doskonale zagospodarowana lekcja :-)


1. Test oceny zdolności
komunikacyjnych i organizacyjnych

1. Czy masz dużo przyjaciół, z którymi utrzymujesz kontakty?
2. Czy często udaje ci się przekonać przyjaciół do swojego zdania?
3. Czy długo czujesz się źle, kiedy przyczyną takiego samopoczucia był ktokolwiek z twoich przyjaciół?
4. Czy masz poczucie, że nie wiesz, o co chodzi, kiedy jesteś krytykowany?
5. Czy odczuwasz potrzebę poszerzenia kręgu swoich przyjaciół?
6. Czy pociąga cię praca wolontariusza?
7. Czy jest prawdą, że wolisz zajmować się konkretną czynnością (np. czytać książki, majsterkować itp.) niż uczestniczyć w kontaktach towarzyskich?
8. Czy jeśli coś stoi na przeszkodzie w realizacji twoich planów, z łatwością od nich odstępujesz?
9. Czy łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, którzy są od ciebie znacznie starsi?
10. Czy lubisz ze swoimi przyjaciółmi organizować różne przyjęcia lub zabawy?
11. Czy z trudnością wchodzisz w nowe towarzystwo?
12. Czy lubisz odkładać na później swoje sprawy, które mógłbyś załatwić dzisiaj?
13. Czy łatwo nawiązujesz kontakty z nieznajomymi?
14. Czy starasz się przekonać przyjaciół do swego zdania?
15. Czy trudno jest ci przyzwyczaić się do nowego otoczenia?
16. Czy jest prawdą, że nigdy nie miałeś konfliktu ze swoim nauczycielem (kolegą) z powodu niewypełnienia obowiązku lub polecenia?
17. Czy dążysz do tego, by w dogodnej sytuacji zapoznać się i porozmawiać z nieznajomym człowiekiem?
18. Czy w podejmowaniu ważnych spraw często przejmujesz inicjatywę?
19. Czy często drażnią cię koledzy z otoczenia i chciałbyś pobyć chwilę sam?
20. Czy jest prawdą, że w nowej sytuacji czujesz się nieswojo?
21. Czy lubisz stale przebywać wśród ludzi?
22. Czy czujesz rozdrażnienie, kiedy nie możesz dokończyć danej sprawy?
23. Czy odczuwasz zakłopotanie, tremę, kiedy musisz wykazać inicjatywę w poznawaniu nieznajomej osoby?
24. Czy jest prawdą, że często unikasz kontaktów z przyjaciółmi?
25. Czy lubisz brać udział w grach zespołowych?
26. Czy często przejawiasz inicjatywę w rozwiązywaniu problemów dotyczących twoich przyjaciół?
27. Czy jest prawdą, że czujesz się nieswojo w nowym nieznanym otoczeniu?
28. Czy jest prawdą, że rzadko dochodzisz swoich praw?
29. Czy uważasz, że z trudem przychodzi ci ożywienie dyskusji w nieznanym towarzystwie?
30. Czy brałeś udział w pracach społecznych na rzecz szkoły, klasy, grupy?
31. Czy dążysz do ograniczenia kręgu swoich znajomych i przyjaciół?
32. Czy jest prawdą, że nie bronisz swojego zdania, jeśli od razu nie było ono przyjęte przez ogół?
33. Czy czujesz się skrępowany w nieznanym otoczeniu ludzi?
34. Czy z przyjemnością spędzasz czas ze swoimi przyjaciółmi?
35. Czy jest prawdą, że czujesz się swobodnie, kiedy musisz wygłaszać mowę przed dużym audytorium?
36. Czy często spóźniasz się na spotkania lub na lekcje?
37. Czy jest prawdą, że masz dużo przyjaciół?
38. Czy często jesteś w centrum uwagi swoich przyjaciół?
39. Czy często zmuszasz się do rozmowy z mało znaną osobą?
40. Czy jest prawdą, że źle się czujesz w dużej grupie swoich przyjaciół?

Opracowanie rezultatów
Zdolności komunikacyjne: odpowiedzi „tak” na pytania: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 i odpowiedzi „nie”
na pytania: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.
Zdolności organizacyjne: odpowiedzi „tak” na pytania 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 i odpowiedzi „nie”
na pytania: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.

Procent odpowiedzi zgodnych z powyższym wykazem wskazuje na stopień zdolności.

Skala ocen zdolności komunikacyjnych:
10%–45 % – bardzo niski
46%–55% – niski
56%–65% – średni
66%–75% – wysoki
76%–100% – bardzo wysoki
Skala ocen skłonności organizacyjnych:
20%–55% – bardzo niski
56%–65% – niski
66%–70% – średni
71%–80% – wysoki
81%–100% – bardzo wysoki

źródło: Internet
2. Minitest „Czy znasz siebie?”

Wielu ludzi boi się realnego życia i dlatego chętnie oddaje się marzeniom. Odpowiedzcie na proponowane pytania „tak” lub „nie”, a dowiecie się, na ile jesteście pragmatyczni. 5 punktów za odpowiedź „tak”.

1. Zanim zdecydujesz się kupić gazetę, najpierw ją przeglądasz, a następnie czytasz?
2. Czy jesz więcej, kiedy jesteś podenerwowany i rozżalony?
3. Myślisz o swoich sprawach podczas posiłków?
4. Ukrywasz swoje listy przed innymi?
5. Interesuje cię psychologia?
6. Boisz się jechać z dużą prędkością?
7. Uciekasz w myślach od śmierci?
8. Lubisz pomarzyć przed snem, leżąc w łóżku?
9. Jesteś czasami mocno zmęczony nawet po 8 godzinach snu?
10. Dzielisz się z innymi swoimi osobistymi problemami?
11. Czytasz romanse?
12. Uciekasz od samotności?
13. Zdarza się, że z powodu nieprzyjemności jesteś chory?
14. Zdarzyło ci się przejechać przystanek przez roztargnienie i nawał myśli?
15. Miałeś pragnienie przeprowadzić się do innego miasta?
16. Uważasz, że cechy charakteru są zmienne?
17. Filmy o miłości oglądasz do końca?

Opracowanie rezultatów
Od 75 do 85 pkt – Wybacz, ale uciekasz od rzeczywistości. Należy zmienić swoją postawę i popatrzeć na świat oczyma realisty, a szczególnie na prawa nim rządzące. To uchroni cię od nieprzyjemności.
Od 55 do 75 pkt – Twoje myśli nie zawsze mają odbicie w realnym życiu. Dlatego przeszkadza ci to. Nie trać czasu na zbędne myśli. Nie szukaj idealnego rozwiązania wszystkich życiowych problemów.
Od 30 do 55 pkt – Stanowisz równowagę między iluzją a racjonalnością. Umiesz ocenić realnie to, co jest rzeczywiste i to, co jest mrzonką.
Od 5 do 30 pkt – Jesteś nadmiernym pragmatykiem. Brakuje ci czasu i chwili na romantyczność, która czasami przydaje się w życiu. Niezbędne jest wykorzystanie poczucia humoru.

źródło: INTERNET

3. Kwestionariusz predyspozycji zawodowych

Etap 1
Proszę o dobranie najbardziej sobie odpowiadających sześciu stwierdzeń dotyczących różnych typów zawodów, a następnie o zaznaczenie ich w poniższej tabelce:

Absolutnie tak
Raczej tak
Absolutnie nie
Nie wiem

Typ realistyczny 1. Jesteś praktyczny. Preferujesz pracę przynoszącą konkretne, odczuwalne dla siebie i innych rezultaty. Nie przeszkadza ci praca fizyczna. Interesuje cię praca z techniką, wymagająca wysiłku umysłowego, dobrze rozwiniętych ruchowych zdolności.
Typ intelektualny 2. Jesteś bardziej teoretykiem niż praktykiem. Podoba ci się nauka i studiowanie, badanie jakiejś dziedziny, dostarczenie nowej wiedzy. Preferujesz pracę przynoszącą radość poznania, a czasami odkrycia, wymagającą wysiłku umysłowego, zdolności do usystematyzowanej informacji, szerokiego horyzontu.
Typ społeczny 3. Jesteś komunikatywny, lubisz pracować z ludźmi i dla ludzi, dlatego interesuje cię nauka, wychowanie, obsługa klienta, okazywanie pomocy potrzebującym itp. Lubisz sprawy wypełnione emocjami, pracę żywą, wymagającą kontaktu z ludźmi oraz pełnej komunikacji.
Typ konwencjonalny 4. Lubisz pracować z dokumentami, tekstami, cyframi oraz wykorzystywać narzędzia i przyrządy komputerowe. Praca spokojna, bez ryzyka, z wąskim zakresem obowiązków. Może być związana z obróbką informacji, z obliczeniami, wyliczeniami, wymagająca dokładności, staranności, wytrwałości. Chciałbyś uciec od kontaktów i rozmów, odpowiedzialności zarządzania innymi oraz odpowiedzialności za rezultaty ich pracy.
Typ przedsiębiorczy 5. Jesteś organizatorem zorientowanym na pracę niewymagającą wiedzy twórczej. Preferujesz pracę dającą pełną swobodę, samodzielność, bezpieczną w uwarunkowaniach społecznych, wyżej stojącą w hierarchii od innych, dającą materialne zabezpieczenie; pracę pełną pomysłów, z ryzykiem, wymagającą inicjatywy, przedsiębiorczości, brania odpowiedzialności na siebie.
Typ artystyczny 6. Masz naturę artysty. Lubisz rodzaje działań dające możliwość swobodnego wyrażania własnego wnętrza, bez przymusu i ram czasowych, formalności; pracę dającą upływ fantazji, wyobraźni, wymagającą estetycznego smaku, specjalnych zdolności (artystycznych, literackich, muzycznych).

Etap 2
Zakładamy, że po zdobyciu odpowiedniej wiedzy możesz wykonywać określoną pracę. Z przedstawionych niżej par zawodów należy wybrać jedną, która najbardziej ci odpowiada (jest bardziej zbieżna z twoimi zainteresowaniami i możliwościami). Obok nazwy zawodu w nawiasie znajduje się kod.

Na karcie odpowiedzi, naprzeciw kodu wybranego zawodu, postaw znak „+”. Podlicz liczbę plusów w każdym wierszu. Np. z pary „inżynier” – „socjolog” ty wybrałeś zawód socjologa. Kod tego zawodu to liczba 2. Na karcie odpowiedzi „kodu zawodu” należy postawić ”+” obok cyfry 2. Jeśli treść zawodu (zadania zawodowe) nie jest całkiem dla was zrozumiała, proponuję skorzystać ze słownika zawodów bądź z informacji znalezionych w Internecie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inżynier (1) – Socjolog (2)
Cukiernik (1) – Ksiądz (3)
Kucharz (1) – Statystyk (4)
Fotograf (1) – Przedstawiciel handlowy (5)
Mechanik (1) – Dekorator (6)
Filozof (2) – Lekarz (3)
Ekolog (2) – Księgowy (4)
Programista (2) –Adwokat (5)
Krytyk filmowy (2) – Tłumacz literatury (6)
Agent ubezpieczeniowy (3) – Archiwista (4)
Trener (3) – Telereporter (5)
Wywiadowca (3) – Znawca sztuki (6)
Notariusz (4) – Broker (5)
Operator (4) – Stylistka (6)
Fotokorespondent (5) – Restaurator (6)
Architekt krajobrazu (1) – Biolog badacz (2)
Kierowca (1) – Marynarz (3)
Metrolog (1) – Kartograf (4)
Radiomechanik (1) – Rzeźbiarz (6)
Geolog (2) – Tłumacz-przewodnik (3)
Dziennikarz (5) – Reżyser( 6)
Bibliograf (2) – Audytor (4)
Farmaceuta (2) – Radca prawny (3)
Genetyk (2) – Architekt (6)
Sprzedawca (3) – Operator łączności (4)
Pracownik socjalny (3) – Przedsiębiorca (5)
Wykładowca uczelni wyższej (3) – Muzyk (6)
Ekonomista (4) – Menedżer (5)
Korektor (4) – Dyrygent (6)
Inspektor celny (5) – Artysta modelarz (6)
Telefonista (1) – Ornitolog (2)
Agronom (1) – Topograf (4)
Leśnik (1) – Dyrektor (5)
Krawiec (1) – Choreograf (6)
Historyk (2) – Inspektor policji (4)
Antropolog (2) – Przewodnik wycieczek (3)
Bakteriolog (2) – Aktor (6)
Kelner (3) – Towaroznawca (5)
Główny księgowy (4) – Agent wywiadu (5)
Wizażysta (6) – Psycholog (3)
Pszczelarz (1) – Handlowiec (5)
Sędzia( 3) – Scenograf (4)

Podlicz liczbę plusów. Maksymalna liczba plusów wskazuje na jeden z sześciu zawodowych typów. Porównaj z wynikiem etapu 1.

ŹRÓDŁO: INTERNET
4. Test „Twój styl podejmowania decyzji”

Należy odpowiedzieć na poniższe pytania, wybierając wariant odpowiedzi „a” lub „b”. Na pytania należy odpowiadać stanowczo, bez zbędnego zastanawiania się.

1. Co bardziej bierzesz pod uwagę u ludzi?
a) ich prawa,
b) ich uczucia.
2. Masz skłonność
a) bardziej cenić logikę niż uczucia?
b) emocje cenić bardziej niż logikę?
3. Która z wypowiedzi jest dla ciebie największym komplementem?
a) ten człowiek jest zawsze rozsądny,
b) ten człowiek ma prawdziwe uczucia.
4. Co jest dla ciebie większym błędem?
a) przejawiać zbyt wiele ciepła,
b) być niedostatecznie ciepłym.
5. Jakiego przywódcę (nauczyciela, lidera grupy rówieśniczej) cenisz?
a) zawsze dokładnego,
b) zawsze uprzejmego.
6. Co zdarza się częściej?
a) twoimi uczuciami rządzi rozum,
b) pozwalasz swojemu rozumowi podążać za uczuciem?
7. Co sprawia, że silniej odczuwasz dyskomfort?
a) bycie nierozsądnym,
b) bycie obojętnym.
Jakie słowo w każdej z tych par bardziej odpowiada twojemu duchowemu odczuciu?
8. stanowczy – współczujący
9. analizować – sympatyzować
10. wyższość – powodzenie
11. krytyczny – niekrytyczny
12. przekonujący – bojaźliwy
13. uparty – łagodny
14. cierpieć w milczeniu – przebaczyć
15. co powiedział – kto powiedział
16. stanowczy – oddany
17. przezorny – sympatyk
18. sprawiedliwość – litość
19. ostrożny – ufny
20. bez zahamowań – delikatny
21. myśleć – przeżywać
22. sędzia – godzący
23. sprzeczać się – zgadzać się


Opracowanie rezultatów:
Przedstawiciele myślącego typu – przewaga odpowiedzi „a” – są ludźmi zawsze trzeźwo patrzącymi na świat lub uważają się za takich. Swoje decyzje podejmują na podstawie logicznej analizy obiektywnych faktów, przy czym są skłonni rozpatrywać najmniejsze detale i te, które są nieprzyjemne. Uczucia dla nich nie mają większego znaczenia. Skłonni są jednak uwzględniać cudze idee, ale wówczas nie obchodzą ich cudze emocje.
Harmonijne stosunki z otoczeniem nie są dla nich zbyt ważne. Z łatwością krytykują innych, jeśli widzą, że mają ku temu podstawę. Mogą zranić czyjeś uczucia i nawet tego nie zauważą. Kiedy przyjęte przez nich działania okażą się trafne, czują się spełnieni i zadowoleni, przy czym liczą, że otoczenie uzna ich zasługi.
Przeciwieństwem typu myślącego jest typ emocjonalny lub uczuciowy – przewaga odpowiedzi „b”. Ludzie tego typu w większym stopniu są zorientowani na osobiste etyczne wartości każdego człowieka. Uważają, że logika jest niedostatecznym instrumentem przy podejmowaniu decyzji. Dlatego podejmując działania, starają się uwzględniać uwagi i uczucia wszystkich, którzy mają związek ze sprawą. Uczucia, stosunek do sprawy cenią bardziej, aniżeli wkład czy pozytywne idee. Dziesięć razy pomyślą, jakie uczucia, emocje to działanie wyzwala u innych. Konkluzji dokonują na podstawie etycznych ocen. Harmonijne stosunki z otoczeniem to ważna dla nich część życia. Dlatego przy współpracy z innymi są taktowni, delikatni, współczujący. Drobnostki sprawiają
im radość. Uciekają od nieprzyjemności, a tym bardziej od krytyki. Mają zdolność rozumienia innych, dlatego chętnie zawierają nowe znajomości.

źródło: INTERNET
5. Test na określenie stopnia aspiracji

Każdy uczeń przygotowuje 4 tabele, w których:
- SA oznaczać będzie stopień aspiracji 
- SO – stopień osiągnięć.

Tabela 1:
SA 1
SO 1

Tabela 2:
SA 2
SO 2

Tabela 3:
SA 3
SO 3

Tabela 4:
SA 4
SO 4

1. Pomyśl, ile plusików możesz narysować w szerokim polu w ciągu 10 sekund. Liczbę plusów wpisz w rubryce SA 1. Po sygnale „start” rysuj plusiki (przez 10 sekund). Podlicz je i zapisz w rubryce SO 1.

2. Po wykonaniu poprzedniego polecenia pomyśl, ile możesz ich teraz narysować w drugiej tabeli, zapisz sumę w rubryce SA 2. Po sygnale startu rysuj plusiki (przez 10 sekund).
Podlicz plusiki i zapisz w rubryce SO 2. 

Następnie w ten sam sposób uzupełnij tabelę 3 i 4. Czas wypełnienia ćwiczenia 3 i 4 wynosi 8 sekund.

Podsumowanie punktów:
Stopień aspiracji obliczamy ze wzoru:
SA = [(SA2 – SO1) +(SA3 – SO2) + (SA4 – SO3)] 3

Opracowanie rezultatów:
3,1 i wyżej – zawyżony stopień aspiracji (człowiek działa ponad swoje siły, następuje zahamowanie aktywności, poczucie braku skuteczności, konflikt z otoczeniem, kłamstwo);
Od 1 do 3 – wysoki stopień aspiracji (stopniowo dąży do polepszenia rezultatów, adekwatnie ocenia własne siły, działania są ukierunkowane na cel);
Od -1,4 do 0,99 – umiarkowany stopień aspiracji (rozwiązuje stawiane zadania, ale nie stara się o ich polepszenie);
Od -1,5 i niżej – niski stopień aspiracji (zaniżone aspiracje polegają na wyznaczeniu sobie bardzo łatwych celów zawodowych, których realizacja jest poniżej możliwości danej osoby).

źródło: INTERNET
6. Test „Ocena siły własnej woli”

Odpowiedz na pytania najbardziej obiektywnie: „tak”, „nie”, „nie wiem” (lub „czasami”, „przypadkowo”).

1. Czy jesteś w stanie zakończyć rozpoczętą pracę, która cię nie interesuje, niezależnie od tego, czy pozwala ci na to czas i okoliczności?
2. Czy jesteś w stanie przezwyciężyć bez specjalnego wysiłku własną niechęć, kiedy należy coś zrobić, wykonać (np. pójść do szkoły w sobotę na dodatkowe zajęcia)?
3. Kiedy wpadasz w konflikt np. w szkole, czy jesteś w stanie popatrzeć na sytuację z dystansem, z maksymalnym obiektywizmem?
4. Jeśli musisz przejść na dietę, czy jesteś w stanie przestrzegać jej zaleceń?
5. Czy to, co zaplanujesz wieczorem na następny dzień, zaczynasz realizować już od rana?
6. Czy jeśli byłbyś świadkiem wypadku, zostajesz na miejscu zdarzenia i składasz zeznania?
7. Czy szybko odpisujesz na otrzymane listy?
8. Jeśli boisz się wizyty u stomatologa czy lotu samolotem, czy zdarza ci się odłożyć te sprawy na inny termin?
9. Czy będziesz przyjmował nieprzyjemne lekarstwo, które przepisał ci lekarz?
10. Czy wypełnisz każde polecone zadanie, wiedząc, że zajmie ci ono wiele czasu i sprawi wiele trudności?
11. Czy bez wahania wybierasz się w podróż do nieznanego miasta lub kraju?
12. Czy przestrzegasz reżimu dnia: czasu wstawania, godzin posiłków, zajęć, wypełnienia prac domowych?
13. Czy w terminie oddajesz książki do biblioteki?
14. Czy interesujący program może odciągnąć cię od pilnej pracy, którą masz do wykonania?
15. Czy jesteś w stanie przerwać spór i zamilknąć nawet wtedy, kiedy padają pod twoim adresem nieprzyjemne słowa i oskarżenia?

Podsumowanie punktów
„Tak” – 2; „nie wiem” – 1; „nie” – 0.
Opracowanie rezultatów
0–12 pkt – Posiadasz słabą wolę. Wykonujesz pracę, która jest dla ciebie łatwa i interesująca. Nie lubisz do końca wypełniać powierzonych obowiązków, co w konsekwencji może ci zaszkodzić. Przemawia przez ciebie egoizm.
13–19 pkt – Posiadasz średnią siłę woli. Jeśli masz jakiś problem, to będziesz go próbował rozwiązać. Ale jeśli pojawi się tylko furtka do ominięcia go, postarasz się to zrobić. Nieprzyjemne prace potrafisz wykonywać nawet w trudnych warunkach, np. wieczorem. Ale dobrowolnie nie bierzesz na siebie zbędnych obowiązków. Tak więc nie powierza ci się odpowiedzialnych funkcji. Jeśli chcesz osiągnąć w życiu sukces – trenuj własną wolę.
22–30 pkt – Masz silną wolę. Można na tobie polegać – nie zawiedziesz. Nie ma dla ciebie spraw trudnych i nie do wykonania.

ŹRÓDŁO: INTERNET  
7. Test „Czy masz konfliktową
osobowość?”

1. Wyobraź sobie, że jedziesz dowolnym środkiem transportu. Nagle zaczyna się sprzeczka pomiędzy dwojgiem pasażerów. Co robisz w takiej sytuacji?
a) nie wtrącasz się do dyskusji
b) wtrącasz się do dyskusji i bierzesz w obronę mającego rację
c) po prostu wtrącasz się do sporu.
2. Czy poddajesz krytyce współrozmówcę, kiedy popełnia błędy?
a) nie
b) tak, w zależności od osobistego szacunku dla współrozmówcy
c) zawsze krytykuję za błędy.
3. Twój nauczyciel przedstawia plan wyjazdu na wycieczkę szkolną. Według ciebie jest on mało efektowny. Czy proponujesz własną wizję?
a) jeśli inni mnie poprą, to tak
b) proponuję własną
c) nie, gdyż zdaję sobie sprawę, że może być to źle przyjęte.
4. Czy lubisz sprzeczać się i kłócić ze swoimi kolegami?
a) tylko z tymi, którzy się nie obrażają i nie zmienią naszych zażyłych stosunków
b) tak, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach
c) sprzeczam się z błahej przyczyny.
5. Ktoś próbuje ominąć kolejkę w sklepie. Co robisz?
a) bierzesz z niego przykład
b) prosisz grzecznie o przestrzeganie porządku
c) otwarcie wypowiadasz swoją krytykę.
6. Rozpatrywany projekt twojego kolegi posiada wiele śmiałych rozwiązań, ale i błędów. Wiesz, że twoja opinia może być jednak decydująca. Co robisz?
a) wypowiadasz się na temat pozytywów i negatywów projektu
b) przedstawiasz tylko same pozytywy projektu
c) rozpoczynasz od krytyki, argumentując, że błędy w projekcie są niedopuszczalne.
7. Kolega mówi o kryzysie ekonomicznym i braku pieniędzy. Kupuje jednak drogie towary. Co robisz w takiej sytuacji?
a) jeśli to daje mu zadowolenie, uznajesz to za zasadne
b) mówisz mu, że te rzeczy są zbędne i za drogie
c) otwarcie krytykujesz jego zachowanie.
8. Spotykasz uczniów, którzy palą papierosy w niedozwolonym miejscu. Jak reagujesz?
a) myślisz sobie „Po co mam sobie psuć nastrój i zwracać im uwagę?”
b) zwracasz im uwagę
c) gdyby to było u ciebie w domu, na pewno byś się z nimi pokłócił.
9. W sklepie zauważyłeś, że sprzedawca cię oszukał. Co robisz?
a) prosisz o sprawdzenie towaru z paragonem
b) zwracam uwagę, że moja należność jest zaniżona
c) doprowadzasz do skandalu.
10. Przychodzisz do fryzjera. Fryzjer prowadzi długą dyskusję na zapleczu. Ty masz mało czasu.
Co robisz w takiej sytuacji?
a) niecierpliwisz się, ale nie prosisz o pośpiech, gdyż może to negatywnie wpłynąć na to, jaką
fryzurę zrobi ci fryzjer
b) szukasz sposobu, aby poskarżyć się na niego u kierownika
c) wyładowujesz swoje emocje na praktykantce, która właśnie robi porządki w zakładzie.
11. Posprzeczałeś się ze swoim młodszym bratem. Uznałeś po chwili, że to on miał rację. Czy przyznajesz się do popełnionego błędu?
a) trudno powiedzieć
b) tak, to rozsądny sposób
c) oczywiście, że nie – jaki będziesz miał w przyszłości autorytet, jeśli ukorzysz się przed młodszym?

Opracowanie rezultatów:
Każda odpowiedź punktowana jest według następującej skali:
a – 4 pkt;
b – 2 pkt;
c – 0 pkt
Od 44 do 34 punktów – Konfliktowość poniżej normy, słaba stanowczość. Starasz się być przyjazny dla swoich kolegów, rodzeństwa, rodziców, ale tylko wtedy, gdy oni sami proszą cię o pomoc, w przeciwnym przypadku zachowujesz się biernie. Często w sytuacji konfliktowej czujesz się zagubiony i nie wiesz, jak udzielić pomocy innym. Dlatego własną postawą i zachowaniem tracisz szacunek u innych.
Od 32 do 16 punktów – Konfliktowość w normie. Wchodzisz w konflikt tylko wtedy, jeśli jesteś absolutnie pewien swojej racji i gdy sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji. Jeśli konflikt nie zakłóca twoich interesów, starasz się go ominąć.
Poniżej 14 punktów – Podwyższona konfliktowość. Wchodzisz w konflikt bez powodu i z powodem, przeszkadzasz sobie i otoczeniu. Być może występuje u ciebie kompleks niedoceniania.

ŹRÓDŁO: Internet

8. Ankieta skłonności zawodowych

(autor: J. Woroniecka, G.Sołtysińska)

Instrukcja

Przypuszczalnie potrafisz wykonać wiele czynności. Jeśli jednak mógłbyś (mogłabyś) wybierać, to który rodzaj działalności bardziej Ci odpowiada?

W każdym numerze zadania wybierz jedną z dwóch możliwości („a” lub „b”) i zaznacz odpowiedź otaczając kółkiem właściwą literę na arkuszu odpowiedzi. W wyjątkowych przypadkach możesz nic nie wybrać lub wybrać obydwa rodzaje czynności.

Co wolisz?

numer pytania

odpowiedź „a”

odpowiedź „b”

 1.  

Hodować zwierzęta lub uprawiać rośliny.

Obsługiwać maszyny (np. wiertarkę, robot kuchenny, maszynę do szycia)

 1.  

Opiekować się osobą chorą, dbać o przyjmowanie przez nią leków

Wykonywać wykresy, zestawienia, schematy lub proste programy komputerowe

 1.  

Wyrażać na piśmie swoje myśli (pisać wiersze, opowiadania, pamiętniki)

Obserwować rozwój roślin i zwierząt

 1.  

Wykonywać różne przedmioty, wyroby (np. z drewna, tkaniny, metalu, składników spożywczych)

Sprzedawać lub reklamować towary

 1.  

Uczyć się języka obcego, tłumaczyć teksty

Mieć do czynienia z wydawnictwami artystycznymi o muzyce, plastyce, teatrze

 1.  

Zajmować się zwierzętami

Tłumaczyć innym, jak mają coś zrobić

 1.  

Organizować wystawę prac, konkurs recytatorski, dyskotekę, pokaz mody, wycieczkę

Obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, pojazdy, maszyny

 1.  

Udzielać rad i informacji

Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki

 1.  

Naprawiać różnorodne rzeczy (ubrania, sprzęt mechaniczno – elektryczny)

Wyszukiwać i poprawiać błędy w tekstach, tablicach, rysunkach

 1.  

Prowadzić prace doświadczalne z biologii

Robić obliczenia, rachunki

 1.  

Pracować w sadzie, ogrodzie, na działce

Analizować schematy budowy odbiorników radiowych i telewizyjnych, wykroje odzieży, przepisy kulinarne

 1.  

Rozwiązywać zaistniałe między ludźmi konflikty

Wykonywać rysunki techniczne (sprawdzać je, korygować)

 1.  

Robić zdjęcia artystyczne, malować, tańczyć

Przeprowadzać doświadczenia z roślinami

 1.  

Naprawiać urządzenia i aparaturę medyczną

Nieść pomoc poszkodowanym w wypadku

 1.  

Skrupulatnie wykonywać powierzoną pracę (opisy, pomiary, sprawozdania)

Wyrażać własne przeżycia przez rysunek, muzykę, wiersz

 1.  

Wykonywać analizy laboratoryjne

Przyjmować i leczyć chorych, rozmawiać z nimi

 1.  

Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje otoczenie

Montować i naprawiać różne mechanizmy, przyrządy, maszyny (np. samochody, rowery)

 1.  

Prowadzić wycieczki do teatru, muzeum, rajdy turystyczne, itp.

Dyskutować na tematy związane z architekturą i sztuką

 1.  

Reperować uszkodzoną zabawkę, żelazko lub inny drobny sprzęt

Przerysowywać rysunki, napisy, mapy

 1.  

Walczyć ze szkodnikami i chorobami roślin

Obsługiwać komputery, pisać na maszynie

 1.  

Przebywać wśród ludzi, udzielać im pomocy i świadczyć drobne usługi

Składać  rożne urządzenia, majsterkować

 1.  

Planować wydatki, sporządzać bilans kosztów

Być na wsi i brać udział w zajęciach gospodarskich

 1.  

Lepić z gliny lub modeliny

Wędrować i obserwować naturę

 1.  

Porządkować notatki, dokumenty, rachunki

Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej

 1.  

Zawierać nowe znajomości

Rysować, grać na instrumencie, deklamować

 

Arkusz odpowiedzi do Ankiety skłonności zawodowych

 

I

II

III

IV

V

1a

3b

6a

-

-

10a

11a

13b

16a

-

-

20a

-

-

22b

23b

-

1b

4a

-

7b

9a

-

11b

14a

-

17b

19a

-

-

21a

-

-

24b

2a

4b

6b

8a

-

-

12a

14b

16b

18a

-

-

21a

-

-

-

25a

2b

5a

-

-

9b

10b

12b

15a

-

-

19b

20b

-

22a

-

24a

-

3a

5b

7a

8b

-

-

13a

15b

17a

18b

-

-

-

-

23a

-

25b

P ………..

T………………

C…………..

D…………..

A………….

  

P:  Człowiek – przyroda

Do tej grupy zalicza się zawody, w których praca wymaga kontaktu z przyrodą: zwierzętami, roślinami, z ich pielęgnacją, uprawą, hodowlą, a ponadto z różnymi zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie. Przykładowe zawody to: biolog, mikrobiolog, weterynarz, zootechnik, leśnik, rybak, rolnik, ogrodnik, sadownik, pszczelarz, hodowca zwierząt i inne. Zawody te wymagają zamiłowania do przyrody, poczucia odpowiedzialności, zdolności prowadzenia obserwacji, spostrzegawczości, dokładności, zrównoważenia oraz dużej sprawności fizycznej.

Przeciwwskazaniami, zależnie od zawodu i stanowiska pracy, mogą być: choroba reumatyczna, choroby dróg moczowych, skóry rąk, alergia, duża wada wzroku, duże skrzywienie kręgosłupa, zaburzenia równowagi, wady serca i inne.

T:  Człowiek – technika

W grupie tej znajdują się zawody, w których praca związana jest z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych materiałów, produkcją dóbr materialnych, eksploatacją urządzeń. Będą to na przykład zawody, jak: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik obróbki skrawaniem, elektronik, monter aparatury radiowo-telewizyjnej, elektromechanik, elektryk. Krawiec, kucharz, piekarz, ciastkarz, cukiernik, murarz, cieśla, stolarz, inżynier budowlany, inżynier mechanik, inżynier elektronik itp. W tej grupie zawodów wymagane są między innymi następujące cechy: dobra spostrzegawczość, umiejętność obserwacji, odpowiedzialność, zdolność koncentracji uwagi, opanowanie, dokładność, obowiązkowość.

Przeciwwskazaniami do wykonywania tych zawodów mogą być: wada wzroku, niedosłuch, zaburzenia równowagi, alergie skórne, wady serca, skrzywienie kręgosłupa i inne poważne schorzenia (jeśli występują – wskazana jest konsultacja lekarska).

C:    Człowiek – Człowiek

Grupa ta obejmuje zawody związane z pracą wymagającą kontaktu z ludźmi, a więc wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność przebywania z interesantem, klientem, pacjentem, kontrahentem, wspólnikiem. Wymaga ona z reguły umiejętności łatwego kontaktowania się z ludźmi. Wskazane są również, między innymi pogodne usposobienie, takt, życzliwość, uczciwość, cierpliwość, dyskrecja, a także rozwaga i opanowanie. Będą to zawody związane z: nauczaniem, wychowaniem, usługami i handlem,opieką medyczną, udzielaniem informacji i porad, np.: nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, psycholog, adwokat, sędzia, sprzedawca, dziennikarz, kelner, menadżer, prezenter, radiowy i telewizyjny, stewardesa i inne.

Przeciwwskazaniami do wykonywania określonego zawodu mogą być: wada wymowy, niedosłuch utrudniający kontakt z otoczeniem, przewlekłe choroby skóry, widoczne zniekształcenia – zwłaszcza twarzy, zaburzenia równowagi, itp.

D:      Człowiek – dane / system znaków

Grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć umownych, jak cyfry, znaki kartograficzne, znaki stenograficzne, kody, graficzne znaki językowe (np. litery), systemy oznakowania pojęć językowych naturalnych i sztucznych. Będą to zawody związane z naukami ścisłymi, niektórymi humanistycznymi, np.: informatyk, matematyk, fizyk, programista, ekonomista,astronom, tłumacz, kreślarz, kartograf, technik dokumentacji budowlanej, księgowy, korektor, itp. Wskazane cechy osobowości to: odpowiedzialność, samodzielność, zdolności organizacyjne, dokładność, dobra pamięć, umiejętność przewidywania, spostrzegawczość, systematyczność w działaniu, zdolność skupienia uwagi niezbędna do zapobiegania pomyłkom i błędom.

A:       Człowiek – działalność artystyczna

W grupie tej znajdują się zawody związane z działalnością artystyczną: muzyczną, plastyczną, aktorsko – sceniczną, organizacją imprez artystycznych, z wykonywaniem wyrobów lub usług o charakterze artystycznym. Będą to takie zawodyjak np.: plastyk, rzeźbiarz, konserwator dzieł sztuki, muzyk, aktor, architekt, dekorator wnętrz, grawer, złotnik, zdobnik szkła, projektant odzieży, fotograf oraz wiele innych. Wskazane cechy osobowości to: wrażliwość estetyczna, wyobraźnia artystyczna, wrażliwość na potrzeby ludzkie, wyobraźnia przestrzenna, twórcze myślenie, uzdolnienia artystyczne, uzdolnienia manualne,systematyczność, dokładność, rytmiczność i precyzja.

Przeciwwskazaniami do wykonywania niektórych zawodów mogą być między innymi: dla zawodów związanych z plastyką – wrażliwość na działanie środków chemicznych, daltonizm; dla zawodów powiązanych z muzyką – wada słuchu, brak słuchu muzycznego; dla zawodów związanych z teatrem – wada wymowy, choroby krtani i gardła.

9. Test Le Senne'a

Odpowiedz na poniższe pytania wybierając jeden z poniższych sposobów:


Tak-1,  Często-2,  Czasem-3,  Rzadko-4, Nie-5,  Nigdy-6

 1. Czy często lubisz wracać myślami do tego, co przeżywałeś dawniej lub czy lubisz, marzyć?

 2. Czy często odczuwasz tremę, zaniepokojenie, nieśmiałość, zmieszanie, np. przed egzaminem, gdy masz być pytany, przy zawieraniu znajomości itp.?

 3. Czy jeżeli masz coś ważnego do zrobienia, często zabierasz się do tego od razu?

 4. Czy łatwo się urażasz, czujesz dotkniętym, np. jakąś krytyczną czy złośliwą uwagą?

 5. Czy lubisz planować, układać projekty, przygotowywać i obmyślać, co będziesz robił później,np. podczas ferii, w wolnym czasie, gdy dorośniesz?

 6. Czy często wolisz rozwiązywać swoje trudności samodzielnie?

 7. Czy często doznajesz różnorodnych uczuć: przygnębienia, zapału, smutku, radości itp.?

 8. Czy często czujesz się onieśmielony, zakłopotany w obecności nauczycieli, starszych lub nieznajomych?

 9. Czy trudno ci się przyzwyczaić do nowych warunków i nie lubisz zmian?

 10. Czy lubisz gry ruchowe i czy można o tobie powiedzieć, że należysz do ludzi, którzy wolą raczej działać niż obserwować?

 11. Czy mając wolny czas, lubisz się czymś czynnie zająć?

 12. Czy lubisz mieć stale tych samych przyjaciół?

 13. Czy jeżeli ci się coś nie powiedzie, nie uda ci się tak, jak chciałeś, zaczynasz od nowa, nie zrażając się trudnościami i niepowodzeniem? 

 14. Czy zdarza ci się, iż oglądając jakiś film, czytając jakąś książkę, słuchając                                         

 15.  jakiegoś opowiadania itp. czujesz się głęboko przejęty, czasem wzruszony nawet do łez?

 16. Czy trudno ci się od razu pogodzić, zapomnieć urazy, przykrości lub krzywdy?


Interpretacja wyników testu


Numer pytania

Punkty

Numer pytania

Punkty

Numer pytania

Punkty

2


3


1


4


6


5


7


10


9


8


11


12


14


13


15


Razem:


Razem:


Razem:Tabelę wypełniamy według zasad:

1. Jeżeli odpowiedź na dane pytanie jest twierdząca i brzmi: tak lub często, wpisujemy w odpowiednim miejscu 4.

2. Gdy odpowiedź jest niezdecydowana i brzmi: czasem, rzadko, do tabeli, w okienko przy numerze danego pytania,

 wpisujemy 2.

3. Jeśli odpowiedź jest negatywna i brzmi: nie lub nigdy, do tabeli wpisujemy 0.


Punkty wstawione do każdej z trzech kolumn należy zsumować. Liczby uzyskane z kolumn tabeli związane są z cechami osobowości - pierwsza określa emocjonalność, druga aktywność, a trzecia oddźwięk psychiczny. Wyniki z kolumn przenieś na wykres.


Na tak przygotowanej kartce należy narysować psychogram - posługując się wynikami z trzech kolumn tabeli stworzyć 3 "kominy" o odpowiedniej wysokości. Swój typ osobowości określamy porównując ten psychogram z schematami wzorcowymi. 

Jeżeli wystąpią trudności ze zidentyfikowaniem psychogramu, to może oznaczać, że wyszedł nam typ mieszany, złożony z dwu lub nawet trzech typów. W takim przypadku przy określaniu typu należy wziąć pod uwagę górny zarys kominów, a także ich wysokość. Komin poniżej średniej oznacza słabe nasilenie danej cechy, a powyżej średniej jej odpowiednią intensywność.Na przykład pasjonat z komponentą (domieszką) nerwowca będzie miał wszystkie trzy kominy powyżej średniej, ale pierwszy komin (emocjonalność) będzie wyraźnie dominował, jak to jest w schemacie nerwowca.

Typy osobowości

Nerwowiec


Nie mylić z nerwicowcem! Odznacza się usposobieniem krańcowo zmiennym, w krótkim czasie przechodzi od łez do śmiechu. Spragniony uczuć, ale niestały  w swoich sympatiach. Do ludzi i do zagadnień przywiązuje się w sposób przelotny, wahliwy. Ludzi ocenia zależnie od tego, czy z nim sympatyzują, czy też nie. Bywa gwałtowny i drażliwy, trudno go przegadać. Chce wzbudzić podziw i zwracać na siebie uwagę. Wciąż poszukuje nowych wrażeń, rzeczywistość wydaje mu się szara i nieciekawa, więc odczuwa potrzebę upiększania jej, co go prowadzi do kłamstwa lub do fikcji poetyckiej. Nie jest zdolny do systematycznej pracy. Oddaje się zajęciom ulubionym, a zaniedbuje obowiązkowe, w rezultacie czego pracuje zrywami i tylko wtedy, gdy jest emocjonalnie zainteresowany. Szybko się zapala i prędko gaśnie: typowy słomiany ogień. Po doznanych niepowodzeniach daje się łatwo pocieszyć. Snuje wielkie plany, których nie urzeczywistnia. Lubi życie towarzyskie, odznacza się błyskotliwą inteligencją. Nie umie oprzeć się pokusie, ale szczerze żałuje swoich upadków i wciąż postanawia rozpocząć życie na nowo. W szkole często ma kłopoty z przedmiotami ścisłymi. Jest bardzo podatny na wpływy, dlatego powinien siedzieć z uczniem spokojnym i pracowitym (zeszyty będą staranniejsze i lepsze oceny). Najwyższą wartością dla niego jest piękno i rozrywka.


Sentymentalny


Jest ambitny, ale nie umie urzeczywistnić swoich daleko sięgających planów, dlatego poprzestaje na marzeniach. Zadumany, zapatrzony w swoje życie wewnętrzne, lubi "przeżuwać" swe doznania psychiczne. Melancholiczny i niezadowolony z siebie, skłonny jest do skrupułów i kompleksów, zwłaszcza do kompleksu niższości. Często oskarża samego siebie, a nawet czuje do siebie wstręt. Nieśmiały, drażliwy przeżywa, choć nie daje tego poznać po sobie, a przez otoczenie. Pozornie nieczuły i obojętny - twarz ma podobną do chłodne i obojętnej maski, ale pod nią ukrywa istne burze i załamania. Często nieufny i podejrzliwy, lęka się wszelkich nowości, zwracając najchętniej myśl ku temu, co minęło. Wierny w przyjaźni i w miłości, wciąż szuka przyjaciela, któremu mógłby powierzyć bogactwo swego wewnętrznego życia. Takim powiernikiem często staje się pamiętnik chroniony czujnie przed wzrokiem ciekawych. Niezręczny i niepraktyczny, z trudem nawiązuje stosunki z ludźmi, lękając się niezrozumienia i ośmieszenia. Pesymista, nie wierzy we własne siły, często z góry rezygnuje z sukcesu, który mógłby na pewno osiągnąć, gdyby miał odrobinę ufności do samego siebie. Delikatny w stosunku do innych, umie ich otoczyć opieką. Indywidualista, kocha przyrodę i szuka w niej schronienia przed twardością losu. Często niezrozumiany - niepowodzenia załamują go, trudności przerażają. Trema i lęk przed publicznym wystąpieniem, nawet przed klasą. Na ogół duża inteligencja, ale się nie uzewnętrznia. Potrzebuje dużo serdeczności, wprost komfortu uczuciowego i podtrzymywania w sukcesach. Takie dziecko nie prosi, milczy, ale na dobranoc czeka na 4 całusy, w szkole nie podniesie palców, choć wie. "Worek bez dna" na pochwały, których żadna liczba go nie popsuje. Najwyższą wartością dla niego jest życie wewnętrzne i przyjaźń.


Choleryk


Jest pełen żywotności i energii, działa gorączkowo i z wytężeniem, w wielu kierunkach, dosłownie wyżywa się w pracy społecznej. Daje się pochwycić wszystkim okazjom do działania: podróże, sporty, gry. Jest jakby rzucany naprzód przez swoją aktywność. Na skutek braku hamującego czynnika w oddźwięku psychicznym cechuje go niestałość, częsta zmiana pracy,zamiarów i przyjaciół, ponadto żywe zachowania (rozbieganie, oburzanie, gniew, walenie pięścią). Inteligencja konkretna, techniczna. Nie ma na ogół zdolności do uogólniania, do syntezy, choć umysł ma bystry. Jest realistą, umie wywikłać się nawet z trudnej sytuacji. Usposobienie pogodne, optymistyczne. Z łatwością nawiązuje kontakty towarzyskie i przyjacielskie. Żywi autentyczną życzliwość dla ludzi i miłość do świata. Pełen ciepła i ostentacyjnej serdeczności, potrafi przyciągnąć do siebie ludzi i darzyć ich zaufaniem. Umie zdobywać, lubi rozkazywać i każdemu dać jakąś robotę do wykonania. Szybki, zręczny i zdecydowany, wierzy w postęp. Jest zwykle dobrym mówcą, czasem demagogiem. Powinien pracować nad tym, by się nie rozpraszać, nie działać w zbyt wielu kierunkach, narzucić sobie dyscyplinę i zachować hierarchię celów. Pasjonat


Odznacza się ambicją, umie konsekwentnie urzeczywistniać swoje dalekosiężne plany. Wielka prężność całej osobowość skoncentrowana w kierunku określonym przez główną namiętność. Charakter władczy, skłonny do panowania zarówno nad sobą, jak nad innymi. Potrafi wyrzec się wszystkiego, co nie prowadzi do umiłowanego celu. Często utożsamia siebie ze sprawą, której służy. Traktuje więc głęboko i poważnie szkołę, pracę, obowiązki rodzinne, ojczyznę. Lubi pochwały, doświadcza nigdy nienasyconego głodu wielkości. Wobec otoczenia usłużny i ofiarny, ale pod warunkiem, że zostanie uznana wartość jego osoby. Umie ograniczyć potrzeby organiczne, aż do daleko posuniętego ascetyzmu, jeżeli wymaga tego zadanie. Potrafi ujarzmiać swoją gwałtowność, chociaż niekiedy wybucha. Energię swego charakteru dyscyplinuje, zaprzęgając  ją do wielkich zadań. Postępuje zwykle uczciwie, ale jest niekiedy skłonny hołdować zasadzie: cel uświęca środki. Jeżeli ambicja realizacyjna pasjonata połączy się z wybitnymi zdolnościami, prowadzi do nieprzeciętnych czynów i osiągnięć. Jest on zwykle zarówno dobrym praktykiem, jak i teoretykiem. Cechuje go uczciwość, punktualność, naturalność, wytrwałość, praca dla odległej przyszłości, zgodność czynów i wyznawanych zasad. Wyrzekanie się, chociaż rozumowo uzasadnione, nie przychodzi mu łatwo i bywa czasem dramatyczne. Jest to charakter, który cierpieniem musi płacić cenę swojej wielkości. Wybija się i zajmuje stanowiska kierownicze w różnych zawodach. Jego wrażliwa ambicja wymaga, by nie ironizować, nie wyśmiewać i nie karać publicznie, bo to rani pasjonata śmiertelnie. Najwyższą wartością jest dlań zadanie, które ma wykonać.

Źródło: na podstawie materiałów Fundacji Centrum Edukacji oraz [w:]

http://www.fundacjacentrumedukacji.pl/files/0.42701400%201470652590

Coaching%20narzedzia%20po%20polsku%20pdf%202016-.pdf

10. Test Typów Osobowości zawodowych na podstawie Hollanda (przymiotniki)


Zaznacz wszystkie przymiotniki, które pasują do Ciebie (najlepiej Ciebie charakteryzują). Następnie oblicz, ile słów najlepiej Ciebie opisujących znalazło się w każdym typie osobowości. Wpisz do pogrubionej kratki sumę zaznaczonych określeń z danego typu osobowości. Pod tabelą wpisz do trzech kratek symbole tych typów osobowości (R, B, A, S, P lub K), w których kolejno podkreśliłeś/podkreśliłaś najwięcej cech, zaczynając od największej. Utworzą one kod Twojej osobowości. 

Po uzyskaniu kodu sumarycznego, zapoznaj się z charakterystyką swojego typu osobowości.


REALISTYCZNY (R)

BADAWCZY (B)

ARTYSTYCZNY (A)

Szczery

Analityczny

Skomplikowany

Uczciwy

Ostrożny

Niedbały

Materialista

Krytyczny

Emocjonalny

Swobodny

Ciekawy

Ekspresyjny

Praktyczny

Niezależny

Idealistyczny

Wytrwały

Intelektualista

Niepraktyczny

Skromny

Introwertyk

Pomysłowy

Nieśmiały

Skromny

Oryginalny

Stanowczy

Precyzyjny

Niezależny

Zapobiegliwy

Racjonalny

Intuicyjny

Pokorny

Powściągliwy

Twórczy
SPOŁECZNY (S)

PRZEDSIĘBIORCZY (P)

KONWENCJONALNY (K)

Taktowny

Rozmowny

Skuteczny

Rozumiejący

Uspołeczniony

Uległy

Przekonywujący

Ryzykant

Sumienny

Współpracujący

Ambitny

Tradycyjny

Przyjazny

Odważny

Posłuszny

Pomocny

Dominujący

Uporządkowany

Wnikliwy

Energiczny

Wytrwały

Uprzejmy

Impulsywny

Praktyczny

Odpowiedzialny

Optymistyczny

Opanowany

Uspołeczniony

Pewny siebie

Oszczędny

Otwarty na innych

Towarzyski

Kontrolujący się

TWÓJ KOD SUMARYCZNY


Charakterystyka typów osobowości (na podstawie koncepcji Johna L. Hollanda):

TYP REALISTYCZNY (R):Cechy: niezależność, odpowiedzialność, systematyczność, sprawność fizyczna, logika. Typ realistyczny lubi podejmowanie ryzyka, rozwiązywanie konkretnych problemów, posługiwanie się narzędziami i maszynami (przykładowe zawody: stolarz, hydraulik, kierowca)

TYP BADAWCZY (B):

Cechy: ciekawość świata, intelektualizm, precyzja, posiada uzdolnienia matematyczne i naukowe. Typ badawczy lubi studiowanie, wyzwania, wymianę myśli i skomplikowane abstrakcyjne problemy (przykładowe zawody: biolog, psycholog, fizyk, chemik).

TYP KONWENCJONALNY (K):

Cechy: łagodne usposobienie, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, brak elastyczności. W pracy lubią mieć do czynienia z danymi i przestrzegać jasno zdefiniowanych procedur (przykładowe zawody: księgowa, urzędnik, sekretarka).

TYP ARTYSTYCZNY (A):

Cechy: kreatywność, poczucie estetyki, analizowanie swoich myśli i uczuć, ekspresyjność. W pracy preferują kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, często podejmują decyzje na podstawie intuicji (przykładowe zawody: malarz, rzeźbiarz, aktor).

TYP PRZEDSIĘBIORCZY (P):

Cechy: pełna wiara we własne siły, chęć dominacji, niezależność. W pracy z ludźmi podczas wykonywania zadań kieruje się uczuciami i logiką (przykładowe zawody: przedsiębiorca, przedstawiciel handlowy)

TYP SPOŁECZNY (S):

Cechy: otwartość na kontakty z ludźmi, zainteresowanie ludźmi, uczuciowość, potrzeba wspierania. W pracy z innymi kieruje się uczuciami, jest empatyczny (przykładowe zawody: nauczyciel, pedagog, doradca zawodowy).

Źródło: opracowanie własne na podstawie arkusza Biura Karier DSW oraz

 [w:] http://www.biurokarier.dsw.edu.pl/ 
11. Hierarchia wartości jako wyznacznik rozwoju osobowości człowieka

Źródło: Hierarchia wartości jako wyznacznik rozwoju osobowości człowieka, Moja przedsiębiorczość – materiały dla nauczyciela, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, oraz [w:] http://mojakariera.wagrowiec.pl/pdf/przedsiebiorczosc/Hierarchia%20wartosci%20jako%20wyznacznik%

20rozwoju%20osobowosci%20czlowieka.pdf

Przypisz poniższym kategoriom wartości od 0 do 10 według znaczenia i zaznacz na schemacie.

Dokonane wybory przenieś na schemat (róża diagnostyczna) i połącz ze sobą zaznaczone punkty.


Te kategorie, które otrzymały największą wartość liczbową świadczą o przypisanej jej wadze.Następnie przeczytaj opis poszczególnych grup wartości.

Opis grup wartości:


PRACA, KARIERA

Większość osób wybierających wartości z tej kategorii, nie traktuje pracy jako źródła pieniędzy. Jest ona dla nich niezwykle ważnym obszarem. Dzięki niej mogą zaspokoić różne potrzeby indywidualne (samorealizacji, rozwoju, satysfakcji oraz pragnienia w zespole, czy zachowań społecznych, a także dominacji i uznania, szacunku, osiągnięcia 
w życiu stosownej pozycji). W tym obszarze mogą się realizować potrzeby rywalizacji, rozwoju własnej wiedzy i kompetencji oraz 
osiąganie wymiernych rezultatów swojej aktywności w postaci awansu, gratyfikacji finansowych czy sławy. W tym zakresie spełniać się 
mogą także osoby wysoko ceniące sobie odpowiedzialność, mające na uwadze dobro innych (swojej rodziny lub społeczeństwa), 
jako wynik własnej lub zbiorowej odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo i spokojny byt.

TWÓRCZE WYRAŻANIE SIEBIE

Ta kategoria wartości wybierana jest przez osoby, które mają świadomość własnych emocji 
i potrzeb, a swoim sposobem odbierania i przeżywania świata chcą dzielić się z innymi. Mogą się one decydować na różne sposoby wyrażania siebie. Muzyka, literatura, sztuka, nauka, taniec – to przykłady obszarów, w których mogą dać upust swojej kreatywności. Realizują się, znajdując własne, indywidualne środki wyrazu. Zadowolenie, radość i satysfakcję przynosi im przełamywanie schematów, odkrywanie nowych obszarów, łączenie rozmaitych doświadczeń w jedno niepowtarzalne osobiste przeżycie. W miarę działania ich energia rośnie. Bierny wypoczynek nie kojarzy im się z relaksem, jeśli nie jest okazją do snucia koncepcji i rozwijania nowych pomysłów. Znają siebie i starają się dbać o zaspokajanie swoich potrzeb oraz stworzenie optymalnych warunków do własnego rozwoju.

CZAS WOLNY

To kategoria wartości preferowanych przez ludzi oddzielających obszar aktywności zawodowej od innych jej rodzajów. Osoby te są świadome, w jaki sposób chcą spędzać czas wolny od obowiązków. Mogą mieć różne preferencje i dokonywać rozmaitych wyborów. Sport, rozrywka, kontakt z przyrodą, rozwijanie zainteresowań, spotkania z ludźmi, dobra książka czy bierny wypoczynek są czasem, który decydują się 
spędzić sami lub w towarzystwie innych osób, ulubionego czworonoga itp. Ludzie ci nie znają pojęcia „nuda”, obcy jest im stan „nicnierobienia”. Często osobom, które skarżą się na to, że nie wiedzą, 
co robić z wolnym czasem, który „ucieka im przez palce”, zadają pytanie: ,,Gdy nic nie robisz, to co robisz?”.


ROZWÓJ OSOBISTY

Osoby wybierające wartości z tej kategorii, mimo iż mają świadomość, że są istotami społecznymi, niezwykle cenią sobie własną indywidualność. Ważna jest dla nich umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb i preferencji, czują się odpowiedzialne za ich zaspokajanie. Nie oczekują od innych, że zajmą się ich sprawami, mają świadomość, że w głównej mierze od nich zależy podjęcie działań mających na celu ich osobisty rozwój, zadowolenie, szczęście. Cenią sobie możliwości poznawania nowych obszarów, interesuje ich człowiek, jego motywacja podejmowania różnych działań w celu samodoskonalenia się i samorozwoju. Ważne jest dla nich poczucie wpływu, są odpowiedzialni za swoje życie, lecz nie za innych; uważają, że każdy jest kowalem swojego losu.


STYL ŻYCIA

Osoby te stawiają wysoko świadome wybory mające wpływ na jakość ich życia. Zajmują się nie tylko tym, po co żyją, ale też – jak żyją. Zdrowie, aktywność lub świadomy bierny wypoczynek, estetyka, piękno, przywiązywanie znaczenia do wyglądu własnego i otoczenia, zdrowie, rozwijanie pasji, praca, wyzwania – to wartości mające dla nich znaczenie. Mogą być one spójne z wartościami wybieranymi w innych kategoriach, lecz nie zawsze. Konflikt wartości doprowadzić może do sytuacji, w której, mimo iż preferujemy jakiś styl życia i opowiadamy się za nim, realnie – wybieramy inny.

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE

Osoby wskazujące na tę kategorię wysoko cenią sobie kontakt z innymi. Jest on dla nich źródłem  satysfakcji, radości i motywacji. Źle się czują, robiąc coś wyłącznie dla siebie, sens swego działania postrzegają przez pryzmat przydatności dla innych, mają poczucie przynależności do grupy, postrzegając siebie (swoje cele, działania) w kontekście społecznym. Przyjaźń, miłość, współpraca, pomoc, porozumienie - to przykłady wartości wysoko przez nich cenionych. Czują się mocni siłą grupy, do której przynależą i z którą się identyfikują. Mają też poczucie swojego wkładu w jej rozwój.


PIENIĄDZE

Wybór tej grupy wartości charakterystyczny jest dla osób mających dobry kontakt z rzeczywistością, realistycznie patrzących na świat. Ludzie ci wiedzą, że – jak powiedział kiedyś jeden ze współczesnych bogaczy – „pieniądze naprawdę szczęścia nie dają pod jednym warunkiem: że się je ma”. Osoby te traktują swoją pracę rzetelnie i chcą być za nią dobrze wynagradzane. Najczęściej mają dobrze rozwinięte poczucie własnej wartości, cenią swoją wiedzę, umiejętności, czas. Oczekują szacunku i uznania, lecz nie chcą, by były one wyrażane jedynie werbalnie. Nagrody, dobre dochody to dla nich z jednej strony 
dowód na to, że ich samoocena jest adekwatna, z drugiej natomiast jest to podstawa ich poczucia bezpieczeństwa i wpływu na własne życie. Pieniądze dają im wolność i swobodę. Posiadając je, mogą odpowiedzialnie podejmować różne zadania, mając jednocześnie poczucie niezależności. Może się zdarzyć, że zabezpieczają ich przed lękiem i niepokojem, przed zmianami, niepewnością jutra. Mając zasoby finansowe, stałe dochody czują się spokojni o swój byt i osób bliskich. Wiedzą, że są w stanie zadbać o rozwój, naukę, zdrowie i inne ważne dla siebie wartości.

BEZPIECZEŃSTWO

Jest to kategoria wartości wybieranych przez osoby wysoko ceniące sobie stabilizację, pewność siebie, spokój, przewidywalność. Ludzie ci dążą do harmonii, lubią planować swoje działania i ze spokojem je realizują. Dom, rodzina, dzieci, przyjaźń, miłość to bardzo ważne dla nich obszary. Czystość, porządek, dokładność są dla nich źródłem zadowolenia. W uporządkowanym otoczeniu mogą funkcjonować i czuć się znacznie lepiej niż w „twórczym nieładzie”, nie przeszkadzającym, lub nawet inspirującym ludzi wybierających inne kategorie. Osoby te bardzo cenią sobie odpowiedzialność, lojalność, prawdomówność. Unikają ludzi zmieniających zdanie. Szczerość i otwartość jest dla nich warunkiem budowania dobrej, bezpiecznej relacji. Rozmowy na temat tego, że „wszystko jest względne i subiektywne” mogą ich niepokoić lub drażnić. Oni lubią jasne sytuacje, wyraźnie określone zasady. Często szukają prawd, norm i wartości ogólnych, ponadczasowych i wiele mogą poświęcić w ich obronie.
12. Ankieta „Moje wartości”


Źródło: Zaplanuj swoją przyszłość – Planer kariery, Perspektywy, Warszawa 2001, oraz [w:] http://www.cen.uni.wroc.pl/Forum_SDS/Pliki_SDZ/6_ankieta_moje_wartosci_lic.pdf


Przeczytaj uważnie poniższe zdania prezentujące różne poglądy. Czytając oszacuj, w jakim

stopniu poniższe stwierdzenia pasują do ciebie. Każde stwierdzenie oceń według poniższej

pięciostopniowej skali:

0 – nie; 1 – raczej nie; 2 – przeciętnie;

3 – raczej tak; 4 – tak;

Przy każdym pytaniu wpisz odpowiednią dla swojej odpowiedzi liczbę punktów.


Nr

Pytanie

Punkty

1

Lubię zadania, które mogę wykonywać samodzielnie, bez nadzoru i rozkazów.


2

Szacunek i uznanie innych ludzi, to coś, o co warto walczyć w życiu.


3

Ktoś, kto zarabia dużo to z pewnością szczęśliwy i zadowolony człowiek.


4

Lubię organizować i kierować pracą innych osób.


5

Brawa i oklaski, miejsce na podium to moje marzenia.


6

Lubię wymyślać nowe rozwiązania, pomysły, projekty.


7

Wdzięczność i radość innych ludzi, to dla mnie ogromna satysfakcja.


8

Praca zawodowa musi dawać człowiekowi możliwość pełnego rozwoju osobowości.


9

Życie rodzinne to absolutna baza i podstawa do osiągania satysfakcji w życiu.


10

W wybranym przez siebie zawodzie chciałbym zostać prawdziwym ekspertem.


11


„Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem”, to maksyma, której staram się przestrzegać.


12

Pragnę, aby moja praca była doceniana przez grono znajomych i rodzinę.


13

Lubię drogie i luksusowe przedmioty.


14

W grupie często przewodzę działaniom innych osób.


15

Praca zawodowa musi dawać mi możliwość awansu i rozwoju.


16

Być kreatywna i twórczą osoba to bardzo ważne w życiu człowieka.


17

Lubię organizować pomoc dla innych ludzi.


18

Nie wolno zmarnować w życiu tego, w co wyposażyła nas „matka natura”.


19

Założenie rodziny, dbanie o jej dobro i bezpieczeństwo to dla mnie bardzo ważny cel w życiu.


20

Rozwój nauki i wiedzy jest naczelnym zadaniem ludzkości.


21

Staram się wykonywać takie zadania, które mogę wykonywać sama od początku do końca.


22

Zawód, który wybiorę dla siebie powinien mieć duże uznanie społeczne.


23

Pierwsze, o czym myślę wybierając zawód dla siebie, to ile będę w nim zarabiał.


24

Zdecydowanie wolę rządzić niż być kierowanym przez innych ludzi.


25

Jak bić się, to po to by wygrać, jak wspinać się, to na sam szczyt.


26

Zawsze staram się szukać oryginalnych i niekonwencjonalnych rozwiązań.


27

Często angażuję się w pracę związaną z pomocą innym ludziom.


28

W wybranym przez siebie zawodzie muszę w pełni rozwinąć swoje możliwości.


29

Chcę być ważną osobą w oczach mojej przyszłej rodziny.


30

Jeśli się czymś interesuję, chce wiedzieć o tym wszystko.


31

Samodzielna praca jest o wiele ciekawsza niż praca w grupie.


32

Tytuły naukowe bądź zawodowe to cele, które warto zdobywać w życiu.


33

W życiu pragnę być przede wszystkim niezależny finansowo.


34

Jako gospodarz klasy potrafię sprawdzić się znakomicie.


35

Ważne jest dla mnie widzieć rezultaty swojej pracy.


36

Często próbuję rozwiązywać problemy, które inni uznali za niemożliwe do wykonania.


37

Podziwiam zaangażowaną pracę wolontariuszy pomagającym innym ludziom.


38

Bardzo istotna dla każdego człowieka jest realizacja swoich pasji.


39

Mógłbym poświęcić ciekawą pracę zawodowa na rzecz szczęśliwego życia rodzinnego.


40

Lubię zdobywać nowe informacje, fakty i poszerzać swoja wiedzę.Przepisz teraz uzyskane punkty do odpowiedniego miejsca w poniższej tabeli.


Nazwa grupy kompetencji


Nr pytania

Nr pytania

Nr pytania

Nr pytania

Suma

I. Niezależność

1

11

21

31


II. Uznanie społeczne

2

12

22

32


III. Pieniądze

3

13

23

33


IV. Władza

4

14

24

34


V. Sukcesy

5

15

25

35


VI. Pasja tworzenia

6

16

26

36


VII. Pomoc innym

7

17

27

37


VIII. Rozwój osobowości

8

18

28

38


IX. Życie rodzinne

9

19

29

39


X. Wiedza

10

20

30

40


13. Test do samooceny

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Kliś. M., Nieciuński S., Poradnik Rozwój, problemy i zagrożenia z serii „Wybór Zawodu”, Kraków 2011 oraz [w:] http://www.pfrr.pl/file?path=attachment.path&id=mapka_zal_1_scenariusz_indywidualny.pdf

(stan na dzień 01.2017)

Celem tego testu jest samopoznanie. W teście zaznacz te zdania, z którymi się zgadzasz i które są zgodne z Twoimi opiniami i sposobem myślenia. Test ten należy wypełniać bez dłuższego zastanawiania się, przyjmując, że pierwsza myśl, jaka Ci przyjdzie do głowy jest najlepsza. Wykonanie testu pozwala na określenie trzyliterowego kodu.

1. Posiadanie silnego i zgrabnego ciała jest dla mnie ważną rzeczą.

2. Staram się dogłębnie zrozumieć rzeczy.

3. Muzyka, kolory, piękno każdego rodzaju może wpłynąć na moje usposobienie.

4. Ludzie wzbogacają moje życie i nadają mu sens.

5. Wierzę w siebie i w to, że mam wpływ na rzeczy.

6. Doceniam jasno określone kierunki działania, które dokładnie określają, co mam robić.

7. Potrafię budować, nosić wszystko sam, sam dawać sobie radę.

8. Mogę godzinami myśleć o czymś.

9. Doceniam piękne otoczenie. Kolory i formy znaczą dla mnie bardzo dużo.

10. Kocham towarzystwo.

11. Lubię rywalizację.

12. Muszę mieć najpierw uporządkowane zaplecze i dopiero potem rozpocząć pracę nad projektem.

13. Lubię pracować rękami.

14. Badanie nowych idei daje mi zadowolenie.

15. Zawsze poszukuję nowych sposobów, aby dać wyraz moim twórczym zdolnościom.

16. Doceniam możliwość dzielenia moich osobistych spraw z innymi.

17. To, że jestem najważniejszą osobą w grupie, daje mi zadowolenie.

18. Jest dla mnie sprawą honoru, by dbać o wszystkie szczegóły w mojej pracy.

19. Nie przeszkadza mi, że zabrudzę ręce w czasie pracy.

20. Wykształcenie jest dla mnie nieustającym procesem rozwijania i wyostrzania mojego sposobu myślenia.

21. Lubię ubierać się nietradycyjnie oraz próbować nowe kierunki mody i kolory.

22. Często wyczuwam, gdy jakaś osoba ma potrzebę rozmowy.

23. Lubię organizować ludzi i dawać im impuls do pracy.

24. Rutyna pomaga mi w ukończeniu pracy.

25. Lubię kupować rzeczy, które są punktem wyjścia do dalszej pracy.

26. Czasami mogę siedzieć godzinami i pracować nad rozwiązaniem problemów, czytać lub myśleć o życiu.

27. Potrafię wyobrażać sobie różne rzeczy.

28. Czuję się dobrze, kiedy zajmuję się innymi ludźmi.

29. Lubię, gdy dają mi kredyt zaufania w pracy.

30. Jestem podbudowany, wiedząc, że dobrze i starannie rozwiązałem powierzone mi zadanie.

31. Chciałbym najchętniej być sobą i wykonywać rzeczy praktyczne, pracować rękami.

32. Chętnie czytam książki na każdy temat, który budzi moją ciekawość.

33. Uwielbiam wypróbowywać nowe, kreatywne pomysły.

34. W sytuacji, gdy mam jakieś problemy z innymi, preferuję rozmowę i znalezienie rozwiązania.

35. Żeby osiągnąć sukces, należy mierzyć wysoko.

36. Lubię sytuacje, które wymagają ode mnie podejmowania decyzji i brania na siebie odpowiedzialności.

37. Lubię zużywać masę czasu na dyskusje.

38. Analizuję dany problem gruntownie, zanim podejmę działania.

39. Lubię zmieniać otoczenie tak, aby uczynić je czymś innym i specjalnym.

40. Kiedy jest mi przykro, znajduję przyjaciela, by z nim porozmawiać.

41. Kiedy proponuję plan, wolę żeby inni zajmowali się szczegółami.

42. Zwykle jestem zadowolony z miejsca, gdzie przebywam.

43. Pracowanie na świeżym powietrzu dostarcza mi nowego zasobu energii.

44. Bez przerwy zadaję pytanie „dlaczego?".

45. Podoba mi się, że moja praca jest wyrazem mojego nastroju i uczuć.

46. Lubię znajdować sposoby pomagania ludziom, by byli bardziej ludzcy wobec siebie.

47. Branie udziału w podejmowaniu ważnych decyzji jest dla mnie niezmiernie ciekawe.

48. Zawsze cieszę się, gdy ktoś inny przejmuje kierownictwo.

49. Lubię, gdy moje otoczenie jest proste i praktyczne.

50. Roztrząsam problem, dopóki nie znajdę odpowiedzi.

51. Piękno natury porusza coś ukrytego we mnie.

52. Bliskie stosunki z innymi są dla mnie ważne.

53. Lepsze stanowisko i awans są dla mnie ważne.

54. Efektywność to coś dla mnie - pracować określoną ilość godzin każdego dnia.

55. Dla uniknięcia chaosu potrzebny jest silny system z ustalonym prawem i porządkiem.

56. Książki zmuszające do myślenia zawsze poszerzają moje horyzonty.

57. Bardzo cieszę się z możliwości pójścia na wystawę, do teatru czy do kina.

58. „Nie widziałem cię długi czas powiedz, co u ciebie?”.

59. Niezmiernie ciekawą rzeczą jest możliwość wpływania na innych ludzi.

60. Kiedy przyrzekam, że coś zrobię, wykonuję to do najdrobniejszego szczegółu.

61. Solidna, fizyczna i twarda praca nikomu nie zaszkodzi.

62. Chciałbym nauczyć się wszystkiego co jest dostępne o tematach, które mnie interesują.

63. Nie chcę być jak inni. Wolę robić rzeczy inaczej.

64. „Powiedz mi, jak ci mogę pomóc".

65. Jestem gotów podjąć ryzyko, by kontynuować sprawy.

66. Lubię jasne i precyzyjne linie postępowania, kiedy coś zaczynam.

67. Pierwsze, co widzę w samochodzie, to dobry silnik.

68. Ludzie działają stymulujące na mój intelekt.

69. Kiedy czymś się zajmuję, mam tendencję do zapominania o całym świecie.

70. Martwi mnie, że jest tylu ludzi w naszym społeczeństwie, którzy potrzebują pomocy.

71. Zabawnie jest podsuwać innym ludziom pomysły.

72. Nie znoszę, kiedy ktoś zmienia metodę, kiedy kończę pisanie swojej pracy.

73. Zwykle znajduję wyjście w sytuacjach „podbramkowych".

74. Nawet samo czytanie o odkryciach jest ciekawe.

75. Lubię robić happeningi.

76. Zawsze staram się, jak mogę, by okazać uwagę ludziom, którzy wyglądają na samotnych i bez przyjaciół.

77. Lubię handlować.

78. Nie lubię robić rzeczy, które nie są zatwierdzone.

79. Sport jest ważny, jeśli ciało ma być zdrowe.

80. Sposób funkcjonowania natury budził zawsze moją ciekawość.

81. Zabawnie być w dobrym humorze i robić coś niezwyczajnego.

82. Sądzę, że ludzie w głębi duszy są dobrzy.

83. Jeśli nie daję sobie rady za pierwszym razem, rozpoczynam jeszcze raz z nową energią i entuzjazmem.

84. Cenię wysoko sytuacje, kiedy wiem, czego inni ode mnie oczekują.

85. Lubię rozłożyć rzeczy na czynniki pierwsze, by zobaczyć, czy dam sobie radę.

86. „Nie denerwuj się, możemy przemyśleć sprawę i zaplanować następny krok."

87. Byłoby mi trudno wyobrazić sobie moje życie bez pięknych rzeczy wokół mnie.

88. Często tak się dzieje, że inni przychodzą do mnie, by opowiedzieć o swoich problemach.

89. Zwykle nawiązuję kontakt z ludźmi, którzy mogą pokazać mi drogę do nowych możliwości.

90. Nie potrzebuję dużo, by być szczęśliwym


INTERPRETACJA:

Realistyczny typ osobowości zawodowej Człowiek prezentujący realistyczny typ osobowości zachowuje się w pracy w sposób konkretny, rzeczowy, praktyczny. Kieruje się zdrowym rozsądkiem, ceni wartości przydatne w życiu codziennym, w tym korzyści materialne, status społeczny, odwagę, siłę charakteru, władzę. Charakteryzuje go bezpośredni i szczery sposób zachowania się, wytrwałość i konsekwencja w realizacji podejmowanych zadań. Polega na samym sobie, jest gospodarny, raczej mało towarzyski, niewiele obchodzą go sprawy ogólnospołeczne. Nie lubi wgłębiania się w teorie i prowadzenia spekulacji umysłowych. Wyróżnia się wśród innych ludzi zdolnościami oraz umiejętnościami praktycznymi. Lubi manipulować urządzeniami, posługiwać się narzędziami i przedmiotami, ale także opiekować się zwierzętami i zmagać z naturą (w tym wykonywać prace wymagające dużego wysiłku i osobistej jawności) pod warunkiem jednak, że wykonuje czynności, które już wcześniej w dostatecznym stopniu opanował. Interesuje się wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, oraz pracami wykonywanymi przez rzemieślników, robotników, rolników, hodowców i ogrodników, leśników. Odpowiadają mu zawody tokarza, elektryka, mechanika, stolarza czy kierowcy oraz profesje rolnicze, zootechniczne, leśnicze, pożarnicze, chroniące ludzkie mienie itp.

Badawczy typ osobowości zawodowej. Ludzie reprezentujący typ badawczy cenią przede wszystkim wartości poznawcze. Charakteryzuje ich umysłowa niezależność, a zarazem zdolność precyzyjnego opisywania oraz chłodnego i racjonalnego analizowania oraz wyjaśniania rzeczywistości. Potrafią wcześniej niż inni dostrzec rzeczywiste problemy występujące w świecie, trafniej je sformułować w formie pytań, bardziej dociekliwie niż inni analizować i rozważać oraz twórczo rozwiązywać. Wnikliwie studiują osiągnięcia nauki, a zarazem odnoszą się do nich krytycznie, ufając wyłącznie twierdzeniom w pełni racjonalnym, opartym na danych poznawczo-obiektywnych. Są skłoni wykonywać prace wymagające dużej dozy samodzielności, autorefleksji i autokrytycyzmu. Przy czym pociąga ich prowadzenie obserwacji naukowych, rozważań metodologicznych i teoretycznych, w tym abstrakcyjnych analiz matematycznych i technicznych. Mają świadomość, że są osobami zdolnymi, inteligentnymi, umiejącymi pracować systematycznie i metodycznie, natomiast w zasadzie nie interesują się walką o przywództwo, sprawowaniem władzy czy obejmowaniem stanowisk kierowniczych. Najbardziej odpowiadają im zawody wymagające ustawicznego samokształcenia oraz prowadzenia pogłębionych, racjonalnych osobistych dociekań, takie jak np.: pracownicy naukowo-badawczy, analitycy, biolodzy, biochemicy, chemicy, fizycy, programiści, astronomowie, socjolodzy, statystycy, geografowie, farmaceuci, meteorolodzy, filozofowie, matematycy, politolodzy.

Artystyczny typ osobowości zawodowej Jednostki prezentujące artystyczny typ osobowości zawodowej wyróżniają się skłonnością do obcowania ze sztuką oraz dążeniem do pomnażania i tworzenia piękna. Cenią zdarzenia, zjawiska oraz przedmioty charakteryzujące się wysokimi walorami estetycznymi i artystycznymi. Lubią nie tylko otaczać się dziełami oryginalnymi i samodzielnie je tworzyć, w tym zajmować się muzyką czy literaturą, ale także kreować i rozwijać nowe pomysły. Okazują się niezależni i odkrywczy w wyrażanych spostrzeżeniach i wypowiadanych sądach, a przy tym są spontaniczni i ekspresywni. Mają skłonność do analizowania przeżyć innych osób, oraz wgłębiania się w samych siebie, reagując przy tym intuicyjnie a zarazem wrażliwie i delikatnie. Wyróżniają się szczególnymi talentami, zdolnościami plastycznymi, dramaturgicznymi, językowymi czy innymi niezbędnymi do uprawiania i zajmowania się sztuką. Mówi się o nich, że są osobami niezorganizowanymi czy nawet niepoukładanymi, a przy tym idealistami. Nie lubią pracy biurowej, zajęć powtarzających się oraz wymagających rutyny. Preferują zawody twórcze: muzyków, dyrygentów, malarzy, projektantów mody, architektów, aktorów, tancerzy, plastyków, fotografów, wizażystów, grafików, ilustratorów pism itp. Społeczny typ osobowości zawodowej

Typ społeczny osoby o tym typie lubią utrzymywać bliskie kontakty z innymi ludźmi, komunikować się z nimi, otaczać ich troską i opieką. Są skłonni udzielać pomocy, doradzać, informować, wyjaśniać, wychowywać, pielęgnować, leczyć. Wyróżniają się zdolnością rozumienia punktu widzenia partnerów, słuchania ich, wczuwania się w to, co przeżywają oraz stosownego empatycznego reagowania i innymi kompetencjami sprzyjającymi kontaktom międzyludzkim. W życiu kierują się wartościami etycznymi, w tym
w szczególności dobrem innych ludzi, nieraz stając się dla nich niezawodnym oparciem. Są ciekawi spraw nurtujących całą wspólnotę, stąd włączają się w dyskusję nad problemami oraz podejmują próby ich efektywnego rozwiązywania, przejawiając przy tym skłonność do inicjowania i podejmowania działań prospołecznych. W kontaktach z innymi ludźmi okazują poczucie taktu, są zdolni przedkładać potrzeby ogólne nad własne, charakteryzują się umiejętnościami niezbędnymi do prowadzenia negocjacji, zapobiegania i łagodzenia konfliktów oraz sprawowania władzy. Wybierają zawody pedagogiczne, pielęgniarskie, lekarskie, ratownicze, trenerskie, pracowników socjalnych, terapeutów, logopedów, masażystów, kelnerów itp. Nie odpowiada im natomiast praca naukowa, inżynieryjna i techniczna, a także profesje wymagające wysokich kompetencji manualnych.

Inicjator - wyróżnikiem zachowania się jednostek reprezentujących ten typ jest dążenie do sukcesów. W trakcie realizacji założonego, wyznaczonego sobie celu ekonomicznego lub politycznego, potrafią kierować innymi ludźmi, a często także ustawiać ich w sposób dla siebie wygodny – manipulować nimi. Są skłonne „pociągać za sznurki”, lubią posiadać wpływy, znajdują upodobanie w sprawowaniu władzy. Nudzi ich natomiast zajmowanie się nauką, rozważanie kwestii nieistotnych z praktycznego punktu widzenia, abstrakcyjnych, ogólnych, wyłącznie teoretycznych. Są energiczni, optymistyczni, w życiu społecznym dominujący, towarzyscy, ambitni, impulsywni, skłonni do kierowania się przyjemnością. Wykazują wysokie poczucie własnej wartości, zazwyczaj oparte na głębokim, osobistym, potwierdzającym się w praktyce przekonaniu, że potrafią osiągać ambitne cele, są przy tym lubiani, prezentują też zdolności krasomówcze. Sprawdzają się jako organizatorzy życia społecznego, w tym menedżerowie biznesu i politycy. Szczególnie odpowiada im praca w charakterze adwokatów, prokuratorów, doradców, agentów ubezpieczeniowych, po-średników handlowych, zwierzchników wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz kierowników przedsiębiorstw.

Osoby prezentujące tradycyjny typ osobowości zawodowej są dobrze zorganizowane i rozważne. W pracy potrafią się kontrolować, zachowują się konformistycznie, są lojalne i posłuszne, okazują się systematyczne i wydajne. Unikają sytuacji niejasnych i niedookreślonych, improwizowanej aktywności zawodowej, postępowania, w którym strategia działania okazuje się sprecyzowana w niedostatecznym stopniu. Lubią pracować w sposób uporządkowany, zarabiać pieniądze i oszczędzać. Odnoszą sukcesy w biznesie, a mimo to zmagają się z kompleksami. Ujawniają szczególne zdolności niezbędne do wykonywania pracy biurowej, w tym nierzadko wysokie kompetencje obliczeniowe oraz umiejętność dokładnego wykonywania instrukcji. Unikają konfliktów, są subordynowani, praktyczni, dobrze zorganizowani. Odpowiada im praca w administracji, w zawodach urzędników, statystyków, scenografów, notariuszy, radców prawnych, archiwistów, agentów celnych, agentów ubezpieczeniowych, księgowych, rachmistrzów itp.cdn.

Jeśli ktoś zapyta mnie, czy praca daje mi satysfakcję?
powiem TAK.
A jeśli zapyta, co w niej najbardziej mnie cieszy? ... powiem:
- uśmiech ucznia, który opuszczając mój gabinet dziękuje za rozmowę... i wraca ją powtórzyć :-)
- radość w oczach każdego, komu mogę jakkolwiek pomóc,
- telefon absolwenta, który po 4 latach od ukończenia szkoły pyta: czy może wpaść na herbatkę?
- pamięć moich byłych wychowanków (klasy), którzy mimo upływu lat wciąż piszą "co słychać?"
Sednem wszystkiego jest misja, którą staram się wypełniać najlepiej jak potrafię. Mam też swoje pasje i małe radości, które pozwalają mi czasami odpocząć :-)

MOJE PASJE <<- zobacz! ;)

© Copyright 2016. Projekt i wykonanie - Małgorzata Bisek