>> Doradca zawodowy <<
PROJEKTY AUTORSKIE

Uczniu/Uczennico! 

Chcesz zdobyć nowe umiejętności? Masz pomysły, których realizacja może pomóc Ci w karierze zawodowej? Zgłoś się do Doradcy! 
Może Twój pomysł to właśnie będzie nowy projekt, na którym skorzystasz nie tylko Ty, ale też inni uczniowie? :-)
Poniżej dotychczas zrealizowane projekty mojego autorstwa:

2011
1. KLUCZ DO BIZNESU - Działanie 9.5 POKL Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich, projekt realizowany w 2011r. Celem projektu było przygotowanie uczniów, zamieszkujących obszary wiejskie (z utrudnionym dostępem do zdobywania dodatkowych kwalifikacji) do zakładania i prowadzenia własnego biznesu, włącznie z prowadzeniem małej księgowości. W projekcie udział wzięło 21 uczniów "Mechanika", będących uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Udział w projekcie był nieodpłatny dla wszystkich uczestników. Na zakończenie projektu każdy uczeń otrzymał dyplom "Biznesmana" oraz walizkę wyposażoną w niezbędne akcesoria do prowadzenia firmy.

2013
2. NOWE UMIEJĘTNOŚCI DLA UCZNIÓW RYBNICKIEGO MECHANIKADziałanie 9.5 POKL Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich, projekt realizowany w 2012r. Celem projektu było zdobycie przez 21 uczniów Technikum szkoły kwalifikacji: Mediatora, Ratownika Kwalifikowanej 1 Pomocy i Specjalisty ds. celnych. Kursy były całkowicie nieodpłatne dla uczestników. Certyfikaty z uzyskanych kwalifikacji uczniowie odebrali z rąk specjalistycznych firm prowadzących kursy.

2014
3. ZAWÓD NA TOPIE - Działanie 9.2 POKL, realizowany był w 2014r. Celem projektu było zdobycie przez 50 uczniów szkoły licznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Oprócz tego, ważnym aspektem projektu były staże zawodowe dla całej 50-tki uczestników. W harmonogramie nie zabrakło też doradztwa zawodowego i wycieczki edukacyjnej na uczelnię wyższą - WAT w Warszawie. Staże dla uczniów wiązały się z otrzymanie stypendium stażowego i odbywały się w czasie wakacji letnich. W ramach niniejszego projektu szkoła doposażyła w specjalistyczny sprzęt drukarski i graficzny nową pracownię przedmiotową (wartość sprzętu i oprogramowania - ponad 100 tyś.zł).

2016
4. KOLEJARZ SENIOR - AUTORYTET I ŹRÓDŁO WIEDZY - ASOS Edycja 2015, to projekt który powstał na rzecz rozwoju nowego kierunku kształcenia w szkole: Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego. Celem projektu było utworzenie Koła Miłośników Kolei, w którym uczniowie szkoły wraz z emerytowanymi Kolejarzami, zbudowali makietę kolejową o wartości 66 tyś.zł. Makieta jest narzędziem edukacyjnym dla uczniów kolejnych roczników tego zawodu, a pozyskane kontakty z emerytami kolejarzami stały się początkiem rozwoju w szkole międzypokoleniowych działań integracyjno - edukacyjnych.

2017
5. SENIORZY I MŁODZIEŻ MECHANIKA - ZGRANY TEAM! - grant miejski, w którym celem głównym była integracja międzypokoleniowa, jak i wzajemna edukacja. W ramach projektu uczniowie szkoły przeprowadzili kurs komputerowy dla rybnickich Seniorów. Osoby te chciały nabyć podstawowe umiejętności obsługi komputera, poczty elektronicznej, kontaktów z przychodniami, by np. zarejestrować się on-line do lekarza. Ponadto, nauczyły się również obsługi portali społecznościowych i dokonywania zakupów przez Internet. Za cenną naukę odwdzięczyli się młodzieży przeprowadzeniem ciekawej prelekcji o zawodach wymierających. Integrację międzypokoleniową wzmocniły wspólne zajęcia sportowe na sali gimnastycznej "Mechanika". Projekt zrealizowany w 2016r.

2018
6. NAUKA, SPORT I SCENA ŁĄCZĄ POKOLENIA - grant miejski 2017, skierowany ponownie do zintegrowanej grupy uczniów szkoły i Seniorów. Celem projektu była wspólna wycieczka do Wisły wraz z atrakcjami na basenie w Hotelu Gołębiewski. Ponadto, młodzież i Seniorzy podjęli tu wspólne wyzwanie wolontaryjne - powstał zespół artystyczny pod nazwą "PAKA CZIKA", w którym uczniowie i Seniorzy stworzyli grupę Klaunów, odwiedzających chore dzieci w szpitalach i hospicjach na terenie Polski. W ciągu tylko 1 roku grupa występowała 19 razy, nadając życiu chorych dzieci więcej "słońca". Standardowo, odbywały się nadal wspólne zajęcia sportowe - ZUMBA.

2018
7. SENIORZY I MŁODZIEŻ MECHANIKA - KREATYWNA EKIPA - ASOS Edycja 2017 (realizacja 2018). Ten projekt skupiał się wokół rozwoju działalności grupy artystycznej PAKA CZIKA, ale były również wycieczki integrujące młodzież i Seniorów do Karpacza i Wisły oraz tradycyjnie - zajęcia gimnastyczne. To wyjątkowy projekt, w którym Seniorzy wprowadzili własny pomysł. Do występów Paki Czika dołożyli czytanie bajek we własnym wykonaniu. W strojach postaci z bajek czytali piękne opowiadania.
Projekty wniosły wiele dobrego zarówno dla rozwoju szkoły, jak i dla jej społeczności.

      2020
8. PUBLIKACJA NA WWW ORE - Praca autorska: INTEGRACJA POKOLEŃ NA DRODZE EDUKACJI, WOLONTARIATU I PROMOCJI ZDROWIA  - publikacja promująca działania szkoły (uczniów i nauczycieli) na rzecz Seniorów - czerpanie wiedzy i nauki z doświadczenia osób starszych, w tym zawodowej i życiowej. Działania opisane w publikacji podejmowane były w latach 2016-2019. Publikacja zawiera opis kilku projektów, zrealizowanych w szkole we współpracy z Seniorami wielu branż i o różnorodnych zainteresowaniach, w tym przede wszystkim szeroko opisane warsztaty kolejowe dla pasjonatów kolei w ramach powołanego w szkole KOŁA MIŁOŚNIKÓW KOLEI (wspólna budowa makiety miasteczka kolejowego, służącego zarówno zabawie, jak i celom edukacyjnym dla młodzieży). Koło powstało w związku z uruchomieniem w szkole nowego kierunku kształcenia w Technikum, związanego z pracą Kolejarza. Seniorzy (emerytowani Kolejarze) byli tu prekursorami działań i mentorami dla uczniów. W publikacji zawarto też wzmiankę o innych działaniach tj.kursy komputerowe dla Seniorów (prowadzone przez uczniów pod nadzorem nauczycieli), zajęcia sportowo-rekreacyjne ZUMBA (wspólna aktywność fizyczna przy muzyce), szkoła zdrowych pleców (prowadzona przez wyspecjalizowanego w tym zakresie nauczyciela), masaże rekreacyjne dla Seniorów (zajęcia z fizjoterapeutą), międzypokoleniowe wycieczki do parku wodnego oraz inne wycieczki krajoznawcze, (np. Karpacz, ZOO Chorzów, ZOO Wrocław), wspólne działania wolontaryjne w postaci występów w szpitalach i hospicjach dla dzieci jako wielopokoleniowa grupa kabaretowa PAKA CZIKA. Wyżej wymienione inicjatywy były realizowane dzięki środkom finansowym, zdobytym w wielu konkursach projektów unijnych i grantów. Zarówno wszystkie projekty, w tym: pomysł na nie, przygotowanie wniosków aplikacyjnych, ich późniejsza  realizacja i koordynacja były dziełem doradcy zawodowego. W następstwie tych działań powstała niniejsza publikacja, która została wyłoniona i wyróżniona przez ORE jako Przykład Dobrych Praktyk, a nagrodą dla szkoły jest jej promocja na stronie ORE.


Jeśli ktoś zapyta mnie, czy praca daje mi satysfakcję?
powiem TAK.
A jeśli zapyta, co w niej najbardziej mnie cieszy? ... powiem:
- uśmiech ucznia, który opuszczając mój gabinet dziękuje za rozmowę... i wraca ją powtórzyć :-)
- radość w oczach każdego, komu mogę jakkolwiek pomóc,
- telefon absolwenta, który po 4 latach od ukończenia szkoły pyta: czy może wpaść na herbatkę?
- pamięć moich byłych wychowanków (klasy), którzy mimo upływu lat wciąż piszą "co słychać?"
Sednem wszystkiego jest misja, którą staram się wypełniać najlepiej jak potrafię. Mam też swoje pasje i małe radości, które pozwalają mi czasami odpocząć :-)

MOJE PASJE <<- zobacz! ;)

© Copyright 2016. Projekt i wykonanie - Małgorzata Bisek