>> Pedagog specjalny <<
AUTORSKIE PROGRAMY

Autorskie projekty unijne i inne granty:

2011
1. KLUCZ DO BIZNESU - Działanie 9.5 POKL Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich, projekt realizowany w 2011r. Celem projektu było przygotowanie uczniów, zamieszkujących obszary wiejskie (z utrudnionym dostępem do zdobywania dodatkowych kwalifikacji) do zakładania i prowadzenia własnego biznesu, włącznie z prowadzeniem małej księgowości. W projekcie udział wzięło 21 uczniów "Mechanika", będących uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Udział w projekcie był nieodpłatny dla wszystkich uczestników. Na zakończenie projektu każdy uczeń otrzymał dyplom "Biznesmana" oraz walizkę wyposażoną w niezbędne akcesoria do prowadzenia firmy.

2013
2. NOWE UMIEJĘTNOŚCI DLA UCZNIÓW RYBNICKIEGO MECHANIKADziałanie 9.5 POKL Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich. Celem projektu było zdobycie przez 21 uczniów Technikum szkoły kwalifikacji: Mediatora, Ratownika Kwalifikowanej 1 Pomocy i Specjalisty ds. celnych. Kursy były całkowicie nieodpłatne dla uczestników. Certyfikaty z uzyskanych kwalifikacji uczniowie odebrali z rąk specjalistycznych firm prowadzących kursy.

2014
3. ZAWÓD NA TOPIE - Działanie 9.2 POKL, realizowany był w 2014r. Celem projektu było zdobycie przez 50 uczniów szkoły licznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Oprócz tego, ważnym aspektem projektu były staże zawodowe dla całej 50-tki uczestników. W harmonogramie nie zabrakło też doradztwa zawodowego i wycieczki edukacyjnej na uczelnię wyższą - WAT w Warszawie. Staże dla uczniów wiązały się z otrzymanie stypendium stażowego i odbywały się w czasie wakacji letnich. W ramach niniejszego projektu szkoła doposażyła w specjalistyczny sprzęt drukarski i graficzny nową pracownię przedmiotową (wartość sprzętu i oprogramowania - ponad 100 tyś.zł).

2016
4. KOLEJARZ SENIOR - AUTORYTET I ŹRÓDŁO WIEDZY - ASOS Edycja 2015, to projekt który powstał na rzecz rozwoju nowego kierunku kształcenia w szkole: Technik Elektroenergetyk Transportu Szynowego. Celem projektu było utworzenie Koła Miłośników Kolei, w którym uczniowie szkoły wraz z emerytowanymi Kolejarzami, zbudowali makietę kolejową o wartości 66 tyś.zł. Makieta jest narzędziem edukacyjnym dla uczniów kolejnych roczników tego zawodu, a pozyskane kontakty z emerytami kolejarzami stały się początkiem rozwoju w szkole międzypokoleniowych działań integracyjno - edukacyjnych.

2017
5. SENIORZY I MŁODZIEŻ MECHANIKA - ZGRANY TEAM! - grant miejski, w którym celem głównym była integracja międzypokoleniowa, jak i wzajemna edukacja. W ramach projektu uczniowie szkoły przeprowadzili kurs komputerowy dla rybnickich Seniorów. Osoby te chciały nabyć podstawowe umiejętności obsługi komputera, poczty elektronicznej, kontaktów z przychodniami, by np. zarejestrować się on-line do lekarza. Ponadto, nauczyły się również obsługi portali społecznościowych i dokonywania zakupów przez Internet. Za cenną naukę odwdzięczyli się młodzieży przeprowadzeniem ciekawej prelekcji o zawodach wymierających. Integrację międzypokoleniową wzmocniły wspólne zajęcia sportowe na sali gimnastycznej "Mechanika". 

2018
6. NAUKA, SPORT I SCENA ŁĄCZĄ POKOLENIA, skierowany ponownie do zintegrowanej grupy uczniów szkoły i Seniorów. Celem projektu była wspólna wycieczka do Wisły wraz z atrakcjami na basenie w Hotelu Gołębiewski. Ponadto, młodzież i Seniorzy podjęli tu wspólne wyzwanie wolontaryjne - powstał zespół artystyczny pod nazwą "PAKA CZIKA", w którym uczniowie i Seniorzy stworzyli grupę Klaunów, odwiedzających chore dzieci w szpitalach i hospicjach na terenie Polski. W ciągu tylko 1 roku grupa występowała 19 razy, nadając życiu chorych dzieci więcej "słońca". Standardowo, odbywały się nadal wspólne zajęcia sportowe - ZUMBA.

2018
7. SENIORZY I MŁODZIEŻ MECHANIKA - KREATYWNA EKIPA - ASOS Edycja 2017 (realizacja 2018). Ten projekt skupiał się wokół rozwoju działalności grupy artystycznej PAKA CZIKA, ale były również wycieczki integrujące młodzież i Seniorów do Karpacza i Wisły oraz tradycyjnie - zajęcia gimnastyczne. To wyjątkowy projekt, w którym Seniorzy wprowadzili własny pomysł. Do występów Paki Czika dołożyli czytanie bajek we własnym wykonaniu. W strojach postaci z bajek czytali piękne opowiadania.
Projekty wniosły wiele dobrego zarówno dla rozwoju szkoły, jak i dla jej społeczności.

2020
8. PUBLIKACJA NA WWW ORE - Praca autorska: INTEGRACJA POKOLEŃ NA DRODZE EDUKACJI, WOLONTARIATU I PROMOCJI ZDROWIA  - publikacja promująca działania szkoły (uczniów i nauczycieli) na rzecz Seniorów - czerpanie wiedzy i nauki z doświadczenia osób starszych, w tym zawodowej i życiowej. Działania opisane w publikacji podejmowane były w latach 2016-2019. Publikacja zawiera opis kilku projektów, zrealizowanych w szkole we współpracy z Seniorami wielu branż i o różnorodnych zainteresowaniach, w tym przede wszystkim szeroko opisane warsztaty kolejowe dla pasjonatów kolei w ramach powołanego w szkole KOŁA MIŁOŚNIKÓW KOLEI (wspólna budowa makiety miasteczka kolejowego, służącego zarówno zabawie, jak i celom edukacyjnym dla młodzieży). Koło powstało w związku z uruchomieniem w szkole nowego kierunku kształcenia w Technikum, związanego z pracą Kolejarza. Seniorzy (emerytowani Kolejarze) byli tu prekursorami działań i mentorami dla uczniów. W publikacji zawarto też wzmiankę o innych działaniach tj.kursy komputerowe dla Seniorów (prowadzone przez uczniów pod nadzorem nauczycieli), zajęcia sportowo-rekreacyjne ZUMBA (wspólna aktywność fizyczna przy muzyce), szkoła zdrowych pleców (prowadzona przez wyspecjalizowanego w tym zakresie nauczyciela), masaże rekreacyjne dla Seniorów (zajęcia z fizjoterapeutą), międzypokoleniowe wycieczki do parku wodnego oraz inne wycieczki krajoznawcze, (np. Karpacz, ZOO Chorzów, ZOO Wrocław), wspólne działania wolontaryjne w postaci występów w szpitalach i hospicjach dla dzieci jako wielopokoleniowa grupa kabaretowa PAKA CZIKA. Wyżej wymienione inicjatywy były realizowane dzięki środkom finansowym, zdobytym w wielu konkursach projektów unijnych i grantów. Inicjatywy opisane w publikacji zostały napisane i zrealizowane przez pedagoga specjalnego. W następstwie powyższych działań powstała niniejsza publikacja, która po zgłoszeniu do ORE została wyróżniona jako Przykład Dobrych Praktyk i nagrodzona nagrodą specjalną jako jedno z trzech wyróżnionych dzieł na ponad 130 prac.

                                                                                                    2022
9. LUFT - AZYL - współpraca z uczniami szkoły przy tworzeniu projektu partycypacyjnego. W ramach projektu powstała strefa relaksacyjno - edukacyjna "pod chmurką", zaopatrzona w stoliko-ławki na około 40 miejsc, w tym jeden segment zadaszony. Dzięki temu, młodzież ma swoje miejsce do odpoczynku i relaksu w trakcie przerw, gdy dopisuje piękna pogoda. Ponadto, w strefie tej odbywają się również zajęcia lekcyjne, które mają szczególnie przyjemny charakter. Zgodnie z przeznaczeniem i opisanym wyżej charakterem strefy  - otrzymała ona nazwę LUFT - AZYL. Miejsce swym urokiem zachęca również do tego, aby spędzać tam czas wolny po lekcjach, z czego z radością korzystają uczniowie.


                                                                                                    2023
10. SALA TERAPEUTYCZNO - REHABILITACYJNA W ZSM-E, powstała w maju 2023r. Pomysł zrodził się z faktu, iż w szkole pojawia się coraz więcej uczniów z niepełnosprawnościami, którzy zasługują na wyjątkowe wsparcie i warunki do zajęć rewalidacyjnych. Pozyskano sponsora, dzięki któremu realizacja pomysłu była możliwa. Sala została wybrana spośród ostatnich wolnych pomieszczeń w szkole, stąd jej gabaryty nie są wielkie. Jednakże, nie brakuje w niej najpotrzebniejszych rzeczy... a jest nawet więcej niż zakładano na początku. Od kolejnego roku szkolnego nasi uczniowie z niepełnosprawnościami cieszyć się będą piękną, anielską aurą, która została "zaszczepiona" w sali. Stąd otrzymała nazwę "Pod Aniołem". Jest w niej nie tylko szeroka gama pomocy i gier dydaktyczno - terapeutycznych, ale też sporo sprzętu do ćwiczeń i rehabilitacji. 


Inne własne inicjatywy i wydarzenia, z których relacje można obejrzeć wykorzystując linki:


INICJATYWA - PROMOCJA SZKOŁY:
MASKOTKA SZKOLNA "MELEK" - to pracowity owad, w osobie mrówki, który dołączył do grona społeczności szkolnej. Maskotka powstała na rzecz promocji szkoły, w tym uczestniczy: na Targach Edukacyjnych, Dniach Otwartych "Mechanika", konkursach szkolnych i pozaszkolnych, a także w celu uatrakcyjniania wewnątrzszkolnych imprez i biesiad. Jej charakterystyczny wygląd z atrybutami szkoły szybko zapada w pamięć. Dzięki temu, nasza szkoła stała się rozpoznawalna i .... inna. Dlaczego inna? Otóż, maskotka "Mechanika" pojawiła się jako pierwsza na Targach Edukacyjnych w roku 2010. Zaraz potem, na kolejnych Targach, w 2011 roku "zaroiło się" od maskotek na stoiskach innych szkół ponadpodstawowych. My jednak rozpoczęliśmy ten nurt i daliśmy pomysł innym.. i to nas wyróżnia :-)


WYDARZENIE: 
"MY" W TELEWIZJI! - REPORTAŻ TVN UWAGA! - "MOC KONTAKTÓW MIĘDZYPOKOLENIOWYCH". To nagrany w szkole i wyemitowany w telewizji TVN program o naszej szkole. W toku realizacji projektu KOLEJARZ SENIOR, w którym wraz z emerytowanymi kolejarzami uczniowie budowali makietę kolejową, współpraca szkoły z Seniorami nabrała dużego rozgłosu. Informacja o tej inicjatywie i szeroko zakrojonej integracji międzypokoleniowej zainteresowała media. TVN realizował wówczas słynną akcję społeczną pod hasłem "ZAUWAŻENI", która nakłaniała do integracji międzypokoleniowej. Z tego powodu, uznano, że nasze działania z Seniorami świetnie wpisują się w to przedsięwzięcie. Wówczas TVN UWAGA! poprosiła o możliwość zrealizowania reportażu o działaniach międzypokoleniowych naszej szkoły. Powstał inspirujący materiał, który w dniu 12.11.2016r. został wyemitowany w telewizji TVN. Wciąż można go obejrzeć pod linkiem: https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/moc-kontaktow-miedzypokoleniowych-oficjalna-strona-programu-uwaga-tvn,216921.html


INICJATYWA - WOLONTARIAT:
PAKA CZIKA - grupa artystyczna, składająca się z 9-ciu uczniów Technikum, w tym 5 chłopców i 3 dziewczyn - KLAUNÓW o subtelnych pseudonimach: CZIKO, BONO, MIZIA, LEXI, BILI, LUPO, LALA, ZIZU i PAPI. Cel działania grupy to przygotowywanie i organizowanie występów dla chorych dzieci. Grupa wielokrotnie odwiedziła rybnicki Szpital Wojewódzki - oddziały dla dzieci. Pod okiem założycielki, młodzież szkolna przygotowywała dla nich profesjonalne inscenizacje, poprzedzone pracowitymi próbami, m. in.: Shrek, Królewna Śnieżka, Flinstonowie, Smerfy, Rzepka wg Tuwima i inne. Grupa zdobyła dużą popularność, zaczęto zapraszać ją na wielkie wydarzenia charytatywne i do wielu placówek. Na Facebooku można jeszcze znaleźć jej poczynania jako GRUPA ARTYSTYCZNA PAKA CZIKA. Grupa wystąpiła wielokrotnie na terenie województwa śląskiego, w szpitalach i hospicjach dla dzieci, a także we Wrocławiu, w Klinice Pediatrycznej, w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, w szkołach specjalnych i Domach Seniora. Działanie grupy zakończyło się wraz z zakończeniem nauki w Technikum uczniów, pasjonujących się teatrem, sztuką i mających chęć do poświęcania swego wolnego czasu na ciężką pracę w przygotowywaniu występów. Może pojawią się ich "następcy"... liczymy na nowych wrażliwców. A tymczasem, ZAPRASZAM do obejrzenia przykładowych relacji z występów: UWAGA!!! aby obejrzeć zdjęcia z występów trzeba zaznaczyć dany link, potem kliknąć prawym przyciskiem myszki, a po rozwinięciu się listy kliknąć w: przejdź do strony

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1664693083590419&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2151694014890321&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2092537850805938&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583322555060806&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2084125208313869&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1631293386930389&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1963781490348242&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1729551487104578&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2233069326752789&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1619390058120722&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1608330125893382&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1650832551643139&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1705674049492322&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1792226104170449&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2009495279110196&type=3


INICJATYWA - PROMOCJA SZKOŁY:
Konkurs "Awantura o pracę". Konkurs integracyjny, skierowany do uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz do uczniów naszej szkoły. Pytania z zakresu rynku pracy są myślą przewodnią konkursu. Uczestnicy konkursu biorą udział w mieszanych drużynach (drogą losowania). Forma konkursu ma rolę integracyjną, dlatego ważnym aspektem regulaminowym będzie umiejętność budowania zespołu, w którym wszyscy będą dla siebie zupełnie nieznanym wyzwaniem :-). Z uwagi na specyfikę konkursu, niezbędnym elementem jest (podobnie jak to było w rzeczywistym teleturnieju) KOŁO do "wykręcania" pytań konkursowych. Zapraszam na relację z przykładowego wydarzenia :-)

https://www.facebook.com/zsmerybnik/photos/pb.100063463993364.-2207520000../2899901270069588/?type=3


INICJATYWA - PROMOCJA SZKOŁY:
"PRZEDSZKOLAKU! DORADŹ BRATU...i SIOSTRZE TEŻ!" - spotkania z najmłodszymi, czyli 6-latkami, organizowane w naszej szkole. Dzieci mają okazję do zwiedzenia szkoły, poznania najciekawszych jej zakątków. Specjalnie dla nich przygotowywane są pokazy, dopasowane do ich zainteresowań: pokaz samochodzików elektrycznych i spalinowych, makieta kolejowa, interesujące pokazy grafiki komputerowej itp. Ale na tym wcale nie koniec. Po zakończonych pokazach nasza młodzież organizuje dzieciom gry i zabawy na szkolnej sali gimnastycznej: są konkursy na łamigłówki, są turnieje sportowe, tańce oraz znane gry tj. np. "Raz... dwa... trzy.. Baba Jaga patrzy!" czy też "Stary niedźwiedź...". Nasza młodzież również przygotowuje dla dzieci własne występy artystyczne. To wszystko składa się w jedną całość, czyli niezapomniany czas, spędzony w "Mechaniku" :-) Co roku zapraszamy inne przedszkole naszego regionu. ZAPRASZAM na https://www.facebook.com/zsmerybnik/photos/a.2709234929136224/2709235465802837/?type=3&theater 

INICJATYWA 2023 - PROMOCJA SZKOŁY:
KOLEJNA MASKOTKA SZKOLNA "ELEK" dołączyła do naszej społeczności - w roku szkolnym 2022/2023 w szeregi społeczności szkolnej wstąpił nowy "osobnik" :-) KONIK POLNY o subtelnej nazwie ELEK. Nasza pierwsza maskotka (2010) - MELEK - pracowita mróweczka, potrzebowała przyjaciela. Niestety, jak to w życiu bywa, nie trafił się kolejny pracowity owad, jak nasza mróweczka. Konik polny to lekkoduszek. Bardziej leniuszek niż aktywny pracuś. Dlatego, MELEK ma duże wyzwanie. Musi pomóc nowemu przyjacielowi zmienić priorytety i nauczyć go, że kluczem do sukcesu jest wiedza i praca. Co z tego wyniknie? Będziemy na bieżąco obserwować. Wkrótce powstanie też filmik o szkolnych maskotkach "Mechanika". Będzie się działo :-)


Jeśli ktoś zapyta mnie, czy praca daje mi satysfakcję?
powiem TAK.
A jeśli zapyta, co w niej najbardziej mnie cieszy? ... powiem:
- uśmiech ucznia, który opuszczając mój gabinet dziękuje za rozmowę... i wraca ją powtórzyć :-)
- radość w oczach każdego, komu mogę jakkolwiek pomóc,
- telefon absolwenta, który po 4 latach od ukończenia szkoły pyta: czy może wpaść na herbatkę?
- pamięć moich byłych wychowanków (klasy), którzy mimo upływu lat wciąż piszą "co słychać?"
Sednem wszystkiego jest misja, którą staram się wypełniać najlepiej jak potrafię. Mam też swoje pasje i małe radości, które pozwalają mi czasami odpocząć :-)

MOJE PASJE <<- zobacz! ;)

© Copyright 2016. Projekt i wykonanie - Małgorzata Bisek